สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร เทศกาลหิมะ 6 วัน 4 คืน เดินทาง 9 - 14 มกราคม 57 ท่านละ 43,900 บาท (โดยการบินไทย)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร เทศกาลหิมะ 6 วัน 4 คืน เดินทาง 9 - 14 มกราคม 57 ท่านละ 43,900 บาท (โดยการบินไทย)

  

 

ฮอกไกโด ซับโปโร

6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย

 

« สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ Niseiko Ski Resort

« นั่งกระเช้าสู่ ภูเขาไฟอุสึ ชื่นชมทิวทัศน์ที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก

« ชมความน่ารัก ฟาร์มหมีสีน้ำตาลที่หาดูได้เฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น

« สัมผัสวิถีชีวิตของ ชนเผ่าไอนุ หมู่บ้านไอนุ ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด

« พิสูจน์บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา

« ดื่มด่ำกับความงดงามของ เมืองโอตารุ เมืองที่เต็มไปด้วยลำคลองและต้นกำเนิดศิลปะ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี

« ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibitoที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด

« ตื่นตากับเมือง ซัปโปโร ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ... อดีตที่ว่าการรัฐบาล & “หอนาฬิกาโบราณ

« ช้อปปิ้งจุใจพร้อมเลือกซื้อของฝาก ซึซึกิโนะ & ถนนคนเดินทานุกิโดจิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร

« สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ (Onsen) / อาหารครบทุกมื้อ


 

อาหารมื้อพิเศษ!   « บาบีคิวสไตล์ชาวฮอกไกโดแบบเจงกิสข่าน

« บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิดจากทะเลฮอกไกโด           ให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ


สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %”

กำหนดการเดินทาง        9 – 14  มกราคม  2557

วันที่หนึ่ง           กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่

20.00 น.             พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C

 

*** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C

(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) ***

 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 

23.45 น.             ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง             นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ -ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ - โนโบริเบ็ทสึ

 

08.00 น.              ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการขึ้น กระเช้าไฟฟ้า สู่ ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย)  ... ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ... จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทำให้เกิด ภูเขาไฟโชวะชินซัง (Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ... จากนั้นนำท่านชมแหล่งอนุรักษ์ หมีสีน้ำตาล พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ ... และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหว้ขอ หรือ นอนยกขารอขอแอ๊ปเปิ้ล หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกกี้ ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)      

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ (Ainu Village) ชนเผ่าพื้น  เมืองฮอกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้าไปจับจอง ... ภายในหมู่บ้านมีการจัด  แสดง ระบำพื้นเมือง พร้อมชม บ้านจำลอง และ พิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม้ นอกจากนั้น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ... สมควรแก่เวลานำท่าน  เดินทางเข้าสู่ที่พักเมือง โนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้, ทะเลสาบ, หนองบึง และแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย พร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบโอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

 

ที่พัก :   Daiichi Takimotokan Hotel หรือเทียบเท่า

 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม             บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิNiseiko Ski Resort ซัปโปโร

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานก บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง

 

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ เมืองที่เส้นทางรถยนต์อยู่สูง จากระดับน้ำทะเลถึง 800 เมตร ... เมืองนี้ทอดตัวไปตามแนวเขานิเซโกะ  เป็นเมืองในหุบเขาที่มีบรรยากาศของธรรมชาติอย่างแท้จริง ... เพื่อเดินทางสู่   นิเซะโกะ สกี รีสอร์ท ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นลานสกีที่ดังที่สุดในแถบนิเซโกะ  เป็นลานสกีขนาด ใหญ่ ให้เล่นมากมายตั้งแต่มือใหม่จนถึงขั้นมืออาชีพ ... ให้ท่านได้อิสระกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดานเลื่อนหิมะ  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด (ไม่รวมค่าเช่าชุดสกี  อุปกรณ์สกี และครูฝึกผู้สอน) ... ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะละลานตา และซึมซับบรรยากาศความหนาวเย็นของฮอกไกโดแบบธรรมชาติตามอัธยาศัย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(5)

 

ที่พัก :   Keio Plaza Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต - ซัปโปโร

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมืองโอตารุเมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส ... นำท่านแวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ .. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... จากนั้นนำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม การสาธิต การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ ... อิสระให้ท่านได้ เลือกซื้อเลือกชม สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน

 

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ โคนม คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความ                                         อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ ช็อกโกแล็ต มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ต                                        จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิต                                      ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถ                                เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่าง จุใจ หรือหากท่านอยากจะลองทำชอคโกแล็ตด้วยฝีมือตัวเองก็สามารถทำได้

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

บริการท่านเป็นพิเศษด้วย บาบีคิว สไตล์ชาวฮอกไกโดขนานแท้ แบบเจงกิสข่าน โดยการนำเนื้อแกะส่วนต่าง มาย่างบนเตาไฟ พร้อมผักหลากหลายชนิด อาทิ มันฝรั่ง หัวหอม กระหล่ำปลี ต้นหอม เสิร์ฟร้อมซอสสูตรต้นตำรับ ซุป ข้าวสวย พร้อมเบียร์สด ของโรงงานเบียร์ซัปโปโร ที่ให้ท่านลิ้มชิมรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ

 

ที่พัก :   Keio Plaza Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า               ตลาดเช้า - อดีตที่ว่าการรัฐบาล – หอนาฬิกา – สวนโอโดริปาร์ค ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ & ทานุกิโดจิ - ซัปโปโร

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นำท่านเดินทางสู่ตลาดเช้านำท่านชมและเลือกซื้ออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยักษ์ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น้ำเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นต้น ... ตลาดแห่งนี้เป็นที่ตั้งทั้งร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้าที่เอาสินค้าวางขายอย่างน่าชม ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม ... นำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

หลังอาหารนำท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือหอนาฬิกาโบราณ เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย ... แล้วนำท่านเดินทางสู่สวนโอโดริเป็นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ำพุ และประติมากรรมเป็นชิ้นๆ ตั้งประดับอยู่ และทุกปีในฤดูหนาว สถานที่แห่งนี้เป็นที่จักงานเทศกาลหิมะที่มีการแข่งขันการนำหิมะมาสลักแป็นรูปต่างๆ อันเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก ... แล้วนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด ซึซึกิโนะ ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)

บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ  สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด ปู 3 อย่าง ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหน้าต่าง เช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ

ที่พัก :   Keio Plaza Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก              ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (12)

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่

 

10.55 น.              ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671

 

16.45 น.              ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น


 


อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ

43,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ

39,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ

32,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                        ท่านละ

8,000.- บาท

มีตั๋วแล้วลด                                                                         ท่านละ

15,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

 

  1. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

 

  1. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

 

  1. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

 

  1. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

  1. ค่าทำหนังสือเดินทาง

 

  1. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

 

  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชำระเงิน          สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท  


                                              ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน


 

การยกเลิก :       กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

                         กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :        

รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้


1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 

1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

 

 

view