สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เทศกาลซากุระ กรุงโตเกียว 5 วัน 3 คืน เดินทาง 26-30 มีนาคม 57 / 29 มีนาคม - 2 เมษายน / 2 - 6 , 5 - 9 เมษายน 57 อาหาร/ที่พัก ระดับ 5 ดาว เพียงท่านละ 51,900 บาท (จองภายใน 20 กุมภาพันธ์ 57 ลดทันที่ 1,000 บาท)

เทศกาลซากุระ กรุงโตเกียว 5 วัน 3 คืน เดินทาง 26-30 มีนาคม 57 / 29 มีนาคม - 2 เมษายน / 2 - 6 , 5 - 9 เมษายน 57 อาหาร/ที่พัก ระดับ 5 ดาว เพียงท่านละ 51,900 บาท (จองภายใน 20 กุมภาพันธ์ 57 ลดทันที่ 1,000 บาท)

“เหมาลำบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น”

เทศกาล ซากุระบาน

5 วัน 3 คืน

 

Tokyo-Tokyo 5day / 3night

 

By Asian Air (DEX)

« สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่พร้อมล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ

«นั่งกระเช้า ชิมไข่ดำและชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกที่หุบเขาโอวาคุดานิ

« ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง

« ตื่นตากับความมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลซีพาราไดซ์ พบกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำกว่า 100,000 ชนิด

« ชื่นชมความงดงามของ ดอกซากุระ ใจกลางมหานครโตเกียว ณ สวนอุเอโนะ ที่ผลิดอกสีชมพูบานสะพรั่ง

« นำท่านสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มภายในสวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์

« นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายในวัดอาซะกุซ่าคันนอนซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว

« ตามเทรนด์แบบญี่ปุ่นต้องช้อปปิ้งย่านดัง ช้อปปิ้งชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงโตเกียว

« ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (Onzen)

 

                                       ****พักโรงแรม 5 ดาวใจกลางเมืองโตเกียว 2 คืน****

                                                        ****อาหารครบทุกมื้อ****

อาหารมื้อพิเศษ!   บุฟเฟต์ ปูซูไว1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่นร้านดัจากรายการ TV CHAMPION


 

กำหนดวันเดินทาง

MAR

26-30 / 29-2

APR

2-6 / 5-9 / 9-13 / 12-16 / 16-20 

วันที่หนึ่ง            กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

22.00 น.              พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น x) เคาน์เตอร์ xx (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข x)

                              พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ xx

 

                        *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง             วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ สวนสันติภาพ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท – คาวาคูชิโกะ

01.45 น.                  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Asian Air เที่ยวบิน DEX 8996

 

                                   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08.45 น.              ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ ล่องเรือโจรสลัด สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ ทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ ดาดฟ้าเรือ เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหาร เปลี่ยนบรรยากาศนำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า มุ่งหน้าสู่

หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่ตลบอบอวลด้วยควันกำมะถันสีขาวที่พวยพุ่งออกมาจากใต้ดินตามรอยแยกของหินซึ่งสามารถต้มไข่ไห้สุกได้ พร้อมชิม ไข่ดำ โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นนำท่านแวะชมความงามของพันธุ์ไม้นานาพันธุ์มากมายที่ สวนสันติภาพ หรือ เฮวะโคเอน ... อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เข้าร่วมในสงครามในครั้งนั้นด้วย ... สิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็นสิงโตที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ... อิสระให้ท่านได้ตื่นตากับ ดอกซากุระ ที่เบ่งบานสะพรั่งอย่างเป็นธรรมชาติ สวนแห่งนี้  (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย) ... แล้วนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลทที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการ

ช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบโอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

 

ที่พัก : Jiragonno Hotel หรือเทียบเท่า

 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม             ภูเขาไฟฟูจิ – โยโกฮาม่า - Sea Paradise - ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)


นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย มากมายตามอัธยาศัย  

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)


หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองท่าที่ตั้งอยู่บนอ่าวโตเกียว และเป็นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นทีเปิดสู่ โลกภายนอกเมื่อปี พ.ศ. 2404 จึงได้รับวัฒนธรรมและความเจริญจากต่างประเทศและเติบโตจนเป็นเป็นเมืองนานาชาติที่เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมสมัยใหม่และเป็นท่าทางการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ... เพื่อนำท่านมุ่งหน้าสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และสวนสนุก ซีพาราไดซ์ (Sea Paradise) ... นำท่านลง บันไดเลื่อนเพื่อตื่นตากับความมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลที่ท่านจะได้พบกับเหล่าปลานานาชนิดมากกว่า 500 ชนิด และสิ่งมีชีวิตใต้น้ำกว่า 100,000 ชนิด ตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดจิ๋ว ... และอาจได้ชม การให้อาหารปลาของมนุษย์กบ ... สำหรับท่านที่ชื่นชอบความมันส์ สามารถเลือกสนุกสนานได้ที่ โซนสวนสนุก ตื่นเต้นเล้าใจที่ Blue Fallที่เหมือนท่านจะโดนทิ้งลงมาจากที่สูงกว่าตึก 4 เมตร หรือเลือกท้าทายความเร็วไปกับ Surf Coasterเป็นต้น (ราคาทัวร์รวมเฉพาะค่าบัตรผ่านประตูและโซนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆ) ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย ... เพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholicดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น แหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบ ย่านการค้า ชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของ

มหานครโตเกียวในปัจจุบัน ... เชิญท่านเลือกชมและซื้อ สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

 

บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่นร้านดัจากรายการ TV CHAMPIONให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ อาทิเช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปูยักษ์ เนื้อสันสไลด์อย่างดี เนื้อไก่ผักสดต่างๆ เพื่อนำมาย่างที่โต๊ะเครื่องเคียงเป็นผักสด สลัดผัก และผักดองต่างๆแบบญี่ปุ่น ข้าวสวย พร้อมซุปชนิดต่างๆ อาทิ สาหร่าย ซุปไข่ ไว้บริการให้ทุกท่านรับประทานอย่างจุใจแบบไม่อั้น!!!

 

ที่พัก : Keio Plaza Hotel Tokyo หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                ชมซากุระสวนอุเอโนะ โตเกียวดิสนีย์แลนด์โตเกียว

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)


นำท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะ อุเอโนะ สวนสาธารณะเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สวยงามกลางกรุงโตเกียว ซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียวนอกจากสวนสวยแล้ว ที่สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย ... ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสวนที่เต็มไปด้วย ดอกซากุระ ถึงฤดูกาลที่แย้มบานสะพรั่งเป็นสีชมพูอยู่ทั่วบริเวณสวนใจกลางกรุงโตเกียว นับว่าเป็นที่ชมดอกซากุระในโตเกียวที่สวยงามที่สุดก็ว่าได้ (ท่าน

อาจจะได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ที่จะมากันเป็นครอบครัว/หมู่คณะ ) ...  อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย) ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนหรรษาสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทุ่มทุนสร้าง Western Land ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า โจรสลัด ที่แสนน่ากลัวใน Pirates of the Caribbean ... สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ Jungle Cruise ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง รถไฟ ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ ต่อด้วยการสนุกเร้าใจที่ Big Thunder Mountain นั่งรถไฟขนถ่านตลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณตื่นเต้นสะพรึงกลัวที่ ปราสาทผีสิง (Hunted Mension) ที่เป็นที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)


แล้วสนุกสนานต่อกับ Splash Mountain ที่ท้าทายความกล้า, และสุดท้าย ท้ายสุดกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือน เมษา 2004 นั่นคือ “Buzz Light Year เข้าไปยังโลกอวกาศพร้อมกับ บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครจากเรื่อง “Toy Story เพื่อต่อสู้กับ เซิร์ค Zurg พร้อมกับเหล่าสมุนลูกน้องที่น่ากลัวปนความน่ารัก ... ชม ขบวนพาเหรด จากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย อาทิ มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์, โดนัลดักส์ เป็นต้น ... อิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นอีกมากมายต่อตามอัธยาศัย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

 

ที่พัก : Keio Plaza Hotel Tokyo หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า               วัดอาซะกุซ่าคันนอน โตเกียว สกาย ทรี – นาริตะ – สนามบินดอนเมือง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)

 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)


นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอนวัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ถนนนาคามิเซะ ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ... หลังจากช้อปปิ้งนำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

 

15.30 น.              เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน DEX 8997

20.30 น.              ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

                    *****************************************

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น


 


 

อัตราค่าบริการ

วันที่ 26-30 มี.ค. / 29-2 เม.ย. / 2-6 เม.ย. / 5-9 เม.ย. / 16-20 เม.ย.

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ

51,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม)             ท่านละ

51,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ

46,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ

38,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                        ท่านละ

6,000.- บาท 

อัตราค่าบริการ

 

วันที่ 9-13 เม.ย. / 12-16 เม.ย. (วันหยุดสงกรานต์)

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ

61,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม)             ท่านละ

61,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ

55,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ

46,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                        ท่านละ

6,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

 

  1. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

 

  1. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

 

  1. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

 

  1. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท

 

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)


 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

  1. ค่าทำหนังสือเดินทาง

 

  1. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

 

  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)


 

เงื่อนไขการชำระเงิน          สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000.- บาท   

 ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก :       กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

 

หมายเหตุ :         รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 

view