สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ฮอกไกโด เทศกาลหิมะ 6 - 10 ก.พ. 57 ท่านละ 41,900 บาท

ฮอกไกโด เทศกาลหิมะ 6 - 10 ก.พ. 57 ท่านละ 41,900 บาท

“เหมาลำบินตรงสู่เกาะฮอกไกโดฉลองเทศกาลหิมะ

 

โดยสายการบินเอเชี่ยน แอร์ (ASIAN AIR)”

 “ร่วมฉลอง “เทศกาลหิมะ” กับ 2 สถานที่จัดงานอันยิ่งใหญ่ครบรอบ 65 ปี

 

ณ สวนโอโดริ และ เล่น Snow Mobile ที่ ทสึโดม”

« สัมผัสวิถีชีวิตของ ชนเผ่าไอนุ หมู่บ้านไอนุ ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด

 

« นั่งกระเช้าสู่ ภูเขาไฟอุสึ ชื่นชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟฟูจิน้อย ที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก

 

« ชมความน่ารัก ฟาร์มหมีสีน้ำตาลที่หาดูได้เฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น

 

« พิสูจน์บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา

« ดื่มด่ำกับความงดงามของ เมืองโอตารุ เมืองที่เต็มไปด้วยลำคลองและต้นกำเนิดศิลปะ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี

 

« สนุกสนานเพลิดเพลินกับ โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าที่ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด

 

« เลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ พื้นเมือง ที่ ตลาดเช้า และช้อปปิ้งจุใจพร้อมเลือกซื้อของฝากที่ซึซึกิโนะ & ทานุกิโคจิ

 

***** ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) 1 คืน + ดินเนอร์แบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม

 

กำหนดวันเดินทาง            6 -10 February 2014

 

วันพฤหัสบดี    06 กุมภาพันธ์ 2557             กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

21.00 น.              พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น x) เคาน์เตอร์ xx (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข x)

                              พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ xx

                        *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันศุกร์   07 กุมภาพันธ์ 2557          สนามบินชิโตเซ่ - หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล   

                                                         บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิโนโบริเบ็ทสึ      

 

00.30 น.              ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Asian Air เที่ยวบิน DEX 8990

 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 

08.45 น.              ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง ... นำท่านนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮอกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้าไปจับจอง ... ภายในหมู่บ้านมีการจัดแสดง ระบำพื้นเมือง พร้อมชม บ้านจำลอง และ พิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม้ นอกจากนั้น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการขึ้น กระเช้าไฟฟ้า สู่ ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) ... ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ... จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทำให้เกิด ภูเขาไฟโชวะชินซัง (Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ... จากนั้นนำท่านเดินทางชมแหล่งอนุรักษ์ หมีสีน้ำตาล พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ ... และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหว้ขอ หรือ นอนยกขารอขอแอ๊ปเปิ้ล หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกกี้ ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย ... จากนั้นนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานก บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบโอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

 

ที่พัก :   Noboribetsu Manseikaku Hotel หรือเทียบเท่า

 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

 

 

วันเสาร์ที่   08 กุมภาพันธ์ 2557              โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต -  

                                                        เทศกาลหิมะ ณ สึโดเมะ - ซัปโปโร


เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมืองโอตารุเมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส ... นำท่านแวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ .. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... จากนั้นนำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม

การสาธิต การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ ... อิสระให้ท่านได้ เลือกซื้อเลือกชม สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)


หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ โคนม คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ ช็อกโกแล็ต มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่าง จุใจ หรือหากท่านอยากจะลองทำชอคโกแล็ตด้วยฝีมือตัวเองก็สามารถทำได้ ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโรเพื่อนำท่านเดินทางชม สุดยอดแห่งเทศกาลหิมะ เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลกมาชมการจัดแสดงงาน ทุกๆ ปีจะจัดขึ้นบริเวณ สวนโอโดริ สึโดเมะ และ ซูซูกิโนะ ... บริเวณ ทสึโดม (Community Dome-Tsudome) ได้จัดสถานที่ไว้คล้ายๆ  กับสวนสนุกย่อมๆ สไตล์เมืองหิมะ ให้ท่านกิจกรรมได้เลือกเล่นอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น สนามเด็กเล่น, สไลเดอร์หิมะ, เล่นสกีไม้ไผ่โบราณ, นั่งเรือบนหิมะ, เล่น Snow Mobile ฯลฯ จะอยู่ที่โซนลานกว้างด้านนอกของโดม สำหรับโซนในร่มหรือในโดมจะมีบริการเครื่องเล่นเด็กต่างๆ (ไม่รวมราคาเครื่องเล่นต่างๆ) และยังมีบูทจากร้านขนมให้เลือกซื้อของฝาก

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

 

ที่พัก :   Chisun Grand Sapporo หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่  09 กุมภาพันธ์ 2557            ศาลเจ้าซัปโปโร - อดีตที่ว่าการรัฐบาล – หอนาฬิกา - โอโดริ ปาร์ค – ร่วมฉลองกับ

                                                   “เทศกาลหิมะ - ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ & ทานุกิโคจิ

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)

 

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม ... นำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ... แล้วนำท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือหอนาฬิกาโบราณ เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางชม สุดยอดแห่งเทศกาลหิมะอีกหนึ่งสถานที่จัดงานหลักจะอยู่ ณ บริเวณ สวนโอโดริ  ใจกลางเมืองซัปโปโร ที่มีความยาวมากถึง 1.5 กิโลเมตร ... ให้ท่านได้ชมการจัดแสดงงานกันได้อย่างเต็มอิ่ม ตื่นตาตื่นใจกับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมจากหิมะ และปติมากรรมน้ำแข็งในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิ ปราสาทสมัยเอโดะของญี่ปุ่น ธรรมเนียบรัฐบาลของอเมริกา White Houseหรือแม้แต่ตัวการ์ตูนต่างๆ จากหนังอะนิเมชั่นของญี่ปุ่น รวมทั้งผลงานที่เข้าร่วมการประกวดในแต่ละปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ สวยงาม ตระการตาด้วยการประดับประดาดวงไฟนับหมื่นดวงในยามค่ำคืน ... ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพคู่กับผลงานต่างๆที่รวมสุดยอดนักแกะสลักระดับโลก เพื่อเป็นที่ระลึกในครั้งหนึ่งของประสบการณ์  เพื่อเป็นที่ระลึกในครั้งหนึ่งของประสบการณ์ ... สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทานุกิ โคจิ ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องสำอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ ... และนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด ซึซึกิโนะ ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย

 

** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ **

 

ที่พัก :   Chisun Grand Sapporo หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557                ตลาดเช้า สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมือง

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)

 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

 

นำท่านเดินทางสู่ตลาดเช้านำท่านชมและเลือกซื้ออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยักษ์ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น้ำเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นต้น ... ตลาดแห่งนี้เป็นที่ตั้งทั้งร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้าที่เอาสินค้าวางขายอย่างน่าชม

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่

 

13.00 น.              เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน DEX 8991

 

20.00 น.              ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น


  

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ

41,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม)             ท่านละ

41,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ

37,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ

30,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                        ท่านละ

6,000.- บาท


 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

 

  1. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

 

  1. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

 

  1. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

 

  1. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท

 

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

  1. ค่าทำหนังสือเดินทาง

 

  1. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

 

  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชำระเงิน          สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000.- บาท  


                                              ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก :       กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

 

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

 

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :         รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา

 

แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

 

เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 

view