สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โอซาก้า นารา เกียวโต นาโกย่า โอชิโนะฮัคไค ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน เดินทาง 27 มิ.ย - 2 ก.ค. 57 เพียง 39,900 บาท (การบินไทย)

โอซาก้า นารา เกียวโต นาโกย่า โอชิโนะฮัคไค ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน  เดินทาง  27 มิ.ย - 2 ก.ค. 57 เพียง 39,900 บาท  (การบินไทย)

  

โอซาก้า เกียวโต โตเกียว

6 วัน 3 คืน

เดินทาง  27 มิ.ย. - 2 ก.ค.   2557

 

พิเศษเพียง     39,900  บาท

« ขอพร หลวงพ่อโตพระพุทธรูปสำริดวัดโทไดจิในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

« นำท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สายแห่งวัดคิโยมิสึที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008

« ชมความอลังการของ ปราสาททองอันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง อิคคิวซัง

« สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่พร้อมล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ

« ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ

« ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง

« ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ โอชิโนะฮัคไคบ่อน้ำที่ 8 ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ

« นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายในวัดอาซะกุซ่าคันนอนซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว

« ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินจูกุ / โอไดบะ แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย


สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50

 

วันที่หนึ่ง           กรุงเทพฯ

2000              พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)

                              พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

 

                        *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

 

2330              ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 

วันที่สอง           โอซาก้า - นารา – วัดโทไดจิ - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง - ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า

0730              ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 วัดโทไดจิ ... ชม วิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติพร้อมป้อนอาหารให้กับกวางที่สวนกวาง

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารนำท่านมุ่งหน้าสู่เกียวโต เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึวัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... นำท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหารและเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำ 3 สายที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ ถนนสายกาน้ำชา ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาททอง หรือที่เรียกว่า ปราสาทคินคาคุจิ ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ สระน้ำ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม ... สมควรก่เวลานำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยังนาโกย่าเมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม ... เพื่อนำท่านเดินทางสู่ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย ... นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านซาคาเอะ ***

 

ที่พัก :   Nagoya Sakae Tokyu Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม             วนอุทยานฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมะเอ้าเล็ต – อิซาว่า


เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับ ความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการล่องเรือโจรสลัด   สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ ทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ ดาดฟ้าเรือ เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

 

หลังอาหารนำท่านมุ่งหน้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้พร้อมชิมไข่ดำ โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลทที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบโอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

 

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือปูมัตสึบะ

ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง เกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่า

เป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น

 

ที่พัก :   Hotel Route Inn Kawaguchiko หรือเทียบเท่า

 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่                ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่สถานีที่ 5บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย มากมายตามอัธยาศัย  

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)


หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟูจิได้

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมายเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholicดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น แหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบ ย่านการค้า ชินจูกุ หรือศูนย์กลางที่สองแห่งนคร  ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือกชมและซื้อ สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***

 

ที่พัก :   Omori Tokyu Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า               พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซะกุซ่าคันนอนโตเกียว สกาย ทรี - โอไดบะ – ฮาเนดะ

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิมพีเรียล สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผู้ทรงนำการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงและความเจริญมาสู่ญี่ปุ่น ... พระราชวังนี้มีพื้นที่รวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี ปัจจุบันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ อากิฮิโตะ และบริเวณรายรอบวังแห่งนี้ มีผู้คนบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกในพระราชวังจำนวนสองแสนกว่าต้นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ... นำท่านชม สะพานนิจูบาชิ สะพานที่ข้ามไปสู่พระราชวังอิมพิเรียล โดยทั่วแล้วไม่เปิดให้ใช้ข้าม ยกเว้นเฉพาะช่วงขึ้นปีใหม่และวันประสูติขององค์จักพรรดิ์เท่านั้น

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอนวัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ถนนนาคามิเซะ ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ... หลังจากช้อปปิ้งนำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

 

ก่อนเดินทางกลับนำท่านเดินทางสู่ย่าน โอไดบะ แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้วยขยะแหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุคและทันสมัย ... รวมแหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงขนาดใหญ่ อาทิ ชิงช้าสวรรค์ใหญ่ที่สุดของโลก ... ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี สะพานเรนโบว์ (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้ง เทพีเสรีภาพ เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว

 

Diver City Tokyo Plaza ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์ Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... นอกจากการเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ขอแนะนำไฮไลท์ ที่แบ่งได้ 4 จุดที่ไม่ควรพลาด  GUNDAM Front Tokyo ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของกันดั้มไปทั่วโลก ... ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 มีพื้นที่ประมาณ 2,050 ตารางเมตร มีทั้งในส่วนที่เก็บค่าเข้าชมและ Free Area (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 1,000 เยน เด็ก 800 เยน) ... สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซึ่งขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตร ... เหล่าร้านขนมชื่อดังต่างๆ ที่เรียงแถวกันมาเปิดร้านจำหน่ายขนมที่ปรุงกันสดๆ สามารถซื้อทานได้เลอาทิ เช่น  Calbee, Glico Shop,  Morinaga, Hello Kitty Japan ... Entertainment Café ร้านอาหารที่เน้นพนักงานเสริฟเป็นสาวน้อยน่ารักจะแต่งตัวเป็นสาวใช้มาคอยต้อนรับลูกค้า ... Food Court ที่ขนาดใหญ่ที่จุคนได้ถึง 700 ที่นั่งและเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารชื่อดังที่กำลังเป็นที่นิยมในโตเกียว ไว้อย่างมากมายและไม่ตกเทรนด์

 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

 

วันที่หก              ฮาเนดะ กรุงเทพฯ  

0030              เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเที่ยวบิน TG 661

 

0520              ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

**********************************************************

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

 

 

 


 

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ

39,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ

39,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ

35,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ

29,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                       ท่านละ

6,000.- บาท

มีตั๋วแล้วลด                                                                        ท่านละ

15,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
  3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
  4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชำระเงิน           สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท  

 

ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก :       กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :        

 

รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 

สำรองที่นั่ง   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาลาดกระบัง

หมายเลขบัญชี     036-2-99407-1

ชื่อบัญชี   น.ส. มนต์ทิพย์     การภักดี

โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต ระบุทริปทัวร์ที่จอง

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม / จองทัวร์

โทร. 02 737 5880 / 089 661 9458

คุณแก้ว

view