สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เกาหลี ซอรัคซาน เกาะนามิ ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มเพียง 15,900 บาท

เกาหลี ซอรัคซาน เกาะนามิ ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มเพียง 15,900 บาท

 

 

 


เกาหลี อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซล

                                  5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทางกันยายน – พฤศจิกายน 57

วันแรก

สุวรรณภูมิ – เกาหลีใต้

19.00

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET(เนื่องจากสายการบินนี้เป็นเชคอินแบบโชว์ตัว พร้อมโหลดกระเป๋า หลังจากลูกค้าได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่แล้วสามารถเข้าไปเชคอินที่เคาเตอร์สายการบินได้เลยค่ะ)  หรือเทียบเท่าสายการบิน T’WAY/ JIN AIR/ JEJU AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน … ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข … โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน

22.20

 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ ZE512

ข้อแนะนำ

ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

 

 

วันสอง

อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา – ตลาดปลา DAEPO

06.35

เดินทางถึงสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้ 

 

(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี )

 

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (Winter Love Song)  ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละคร “เพลงรักในสายลมหนาว”  หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี   เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน   อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนเกาหลี และคาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ  ผ่านดงต้นสน  ดอกสน  ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง  และให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน ได้เวลาสมควร

 

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ดักคาลบี้ (Dakkalbi) อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นำไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมียงคำไทยโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี้โปคีมหรือข้าวผัดทัคคาบบี้ที่ทั้งหอม อร่อย เสิรฟ์พร้อมเครื่องเคียง

 

 

บ่าย

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค รถโค้ชลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา,หุบเขาและลำธารผ่าน  ชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวันโด สู่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลีที่จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึง เขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขาป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง  (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) ท่านเดินทางสู่เขต วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า ไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ก่อนจะผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาคุ้มครอง จากนั้นพาท่านชม ตลาดปลา DAEPO FISH MARKET มีอาหารทะสด และ พืชทะเล สด มากมายอาทิ ม็องเค เป็นพืชทะเลชนิดหนึ่งลักษณะ คล้ายกระบองเพชรเล็ก มีสีส้ม ปลิงทะเล ปลาทะเลแปลกๆ ซึ่งมีราคาถูกมาก ให้ท่านได้เลือกซื้อและเลือกชม อย่าง อิสระ

 

 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย พุลโกกิ ( Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน ส่วนผสมจะมี เช่น เนื้อวัว (หรือเนื้อหมู) น้ำลูกแพหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ำมันงา วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนำไปย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม

 

พาท่านเข้าสู่ที่พัก SEORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม

SKI JUMP TOWER – สวนผลไม้ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ชมโชว์ FANTA STICK SHOW หรือ DRUM CAT SHOW หรือ DRAWING SHOW

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

พาท่านเดินทางสู่ Alpensia Resort พาท่านขึ้นไปด้านบนเพื่อเยี่ยมชมวิวจากหอกระโดดสกี SKI JUMP TOWER ซึ่งเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวปี 2018 เมือง Pyeongchang นอกจากนั้นด้านบนท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รัก และยังมีจุดที่พื้นทำจากกระจกใส ให้ท่านสามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้ด้วย (ราคาทัวร์รวมค่ากระเช้าและค่าลิฟท์แล้ว)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Fruit Farm (ผลไม้ตามฤดูกาล) ขอเชิญท่านลิ้มผลไม้สดๆ จากฟาร์ม ในบรรยากาศภายในสวนของคนเกาหลี และสัมผัสชีวิตชาวไร่ ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลไม้ที่มีรสชาติที่หอมหวานชวนน่ารับประทาน และยังเป็นสินค้าส่งออกของประเทศอีกด้วย

 

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยหมูปรุงรสย่าง คาลบี้ (Kalbi ) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคำ ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก กระเทียม

 

 

บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศตั้งอยู่ในหุบเขา พาท่านนั่งกระเช้าลิฟต์ ขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ! ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงห์โตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อ-สารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ เฮอลิแคน รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป (รวมบัตรเข้าชมและเครื่องเล่นแบบพิเศษ) อีกทั้งงานเทศกาลดอกไม้ประจำฤดู เช่น ดอกทิวลิป ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกเบญจมาศ เป็นต้น และชมขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ

พาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง The Musical บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุ่มที่เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื่อสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารัก ตลอดการแสดง หรือ DRUM CAT SHOW เป็นการโชว์ตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์ โดยเป็นการแสดงใหม่ล่าสุด ของสาวๆสุด เซ็กซี่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากปี 2008 จากประเทศอังกฤษ และปี 2009 จากเกาหลีในงานโคเรีย เอนเตอร์เทนเม้นท์ อวอร์ด และเริ่มเปิดการแสดงสุดอลังการครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เป็นครั้งแรกที่กรุงโซล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี สร้างความระทึก และ ความสนุกสนานเร้าใจกับผู้ชมได้อย่างยิ่ง หรือ DRAWING HERO SHOW เป็นการแสดงสด ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้านการแสดงบนที ที่แสดงออกทางศิลปะแบบไม่มีบทพูด ซึ่งมีโชว์ที่สนุกสนานและน่าสนใจหลากหลายชนิด โดยจะมีเทคนิคในการวาดภาพมากมาย อย่างที่คุณต้องทึ่งเลยทีเดียว ซึ่งคุณจะได้ปลดปล่อยจินตนาการไปพร้อมๆกับการชมการแสดงชุดนี้อย่างแน่นอน (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโชว์ ตามความเหมาะสม)

 

 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู  (Shabu Shabu) ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเครียงและข้าวสวย  อาหารเกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

 

พาท่านเข้าสู่ที่พัก M / Co-op / Three Stay Seven Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สี่

ศูนย์โสม – ร้านค้าสมุนไพร – ศูนย์เครื่องสำอางค์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ตลาดเมียงดง – ตลาดทงแดมุน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นพาท่านช็อปปิ้งเครื่องสำอางค์ หลากหลายแบรนด์  จากนั้นนำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง

พาท่านเยี่ยมชม พระราชวังชางด๊อกกุง ( Changdeok Palace) ใช้เป็นพระราชวังหลักโดย กษัตริย์ราชวงศ์โชซอน หลายพระองค์ และเป็นพระราชวังที่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลดีที่สุดในหมู่พระราชวังทั้ง 5 แห่ง พระราชวังเป็นที่รู้จักกันดีเพราะมีสวนที่สวยงามมากที่สร้างขึ้นให้กับราชวงศ์ สวนฮูวอนหรือพีวอน (สวนต้องห้าม) มีทัศนียภาพที่งดงาม มีศาลา สระน้ำและสวนป่า พระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นพระราชวังหลวง ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โซซอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจ้าซุนจง  เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ ทำให้รับบาลเกาหลีใต้จึงอนุลักษณ์พระราชวังแห่งนี้อย่างดี ที่สุด

 

 

กลางวัน

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย Jim-Dak  เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี ซึมซับด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม ถูกปากคนไทย ยิ่งนัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงเกาหลี หลากหลาย

 

 

บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ความสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ตลาดดัง  ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ  และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย  เครื่องหนัง  ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Laneige Etude, IIope, Charmzone, Skin food, Face Shop เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ฮิตตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า

 

 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู ข้าวยำเกาหลี หรือ บิบิมบัพ เสริ์ฟพร้อมซุปร้อนๆ

 

พาท่านเข้าสู่ที่พัก BENHUR / M / THREE STAY SEVEN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ห้า

คลองชองเกชอน – Duty free – ร้านพลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปีความยาวประมาณ5.84 กิโลเมตรไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดกระทั่งปี ค.ศ. 2002 นายลี มยองปากได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล เขาได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองกเยชอน มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  ใช้งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน หรือราวๆ 1 หมื่นล้านบาท พร้อมกับฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง มีสะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดินเลียบคลอง จนปัจจุบันคลองชองกเยชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในกรุงโซล

หลังจากนั้น นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

 

 

กลางวัน

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย Samgyetang หรือเมนูไก่ตุ๋นโสม  อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ)

 

 

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่า ถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ  ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่  Supermarket ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

เหินฟ้

กลับสู่ประเทศไทย

EASTAR JET       17.15 น. เที่ยวบินที่ ZE511                          

                         21.20 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


*********************************************************************************

 หมายเหตุ              ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
                                ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

        ***เนื่องจากทางเกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงานในประเทศเกาหลี ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 หากผู้เดินทางท่านใดเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัย ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเป็นจำนวนเงิน 100,000 วอน กรณีที่ลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ ทางเราจะคืนเงินในส่วนตรงนี้ให้เมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป และผ่านการตรวจสอบของกรมการแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางเราจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าด้วยค่ะ***

 


 

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

กันยายน 57 /1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30

13,900.-/คน

4,900

กันยายน 57 /3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26,

พฤศจิกายน 57 /1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30

14,900.-/คน

ตุลาคม 57 /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

พฤศจิกายน 57 /5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28

15,900.-/คน

ตุลาคม 57 /8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

16,900.-/คน

ตุลาคม 57 /15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

17,900.-/คน

 

**เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษ

จึงขอสงวนสิทธิ์รับแต่ผู้เดินทางที่ประสงค์เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมและไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากลูกค้าไม่ผ่านกรมตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและเกาหลี ทางลูกค้าต้องดำเนินการชำระส่วนต่างตรงนี้เอง**


เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ

ทางเราถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวน 100 USD/วัน

หมายเหตุ

 

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
 3. **กรุณาชำระมัดจำ ภายใน 3 วันทำการ หลังได้รับ invoice พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสือเดินทาง และชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง15 วัน**

 

ราคาทัวร์รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  20,000 วอน ต่อ ทริป
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ

 1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ้นไป
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง  

***ชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 

สำรองที่นั่ง   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาลาดกระบัง

หมายเลขบัญชี     036-2-99407-1

ชื่อบัญชี   น.ส. มนต์ทิพย์     การภักดี

แฟกซ์รายชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับ และ โปรแกรมวันที่เดินทางมายังเบอร์แฟกซ์   02-737-5881 หรือ ทาง E-Mail:  winworldtravel@gmail.com

 1. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2    การยกเลิก (ไม่รวมถึงราคาโปรโมชั่น)

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันยึดมัดจำ
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่ถึง 7 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี         

เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 


 

ติดต่อสอบถาม/จองทัวร์

โทร. 02 737 5880 / 089 661 9458

Line ID : wwt88  /  E-Mail : winworldtravel@gmail.

view