สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แกรนด์ ตุรกี 8วัน 5คืน ท่านล่ะ 49,900 บาท กำหนดเดินทาง 19 – 26 ก.ย. / 21 – 28 ต.ค./ 15 – 22 พ.ย. 58

แกรนด์ ตุรกี 8วัน 5คืน ท่านล่ะ 49,900 บาท กำหนดเดินทาง  19 – 26 ก.ย. / 21 – 28 ต.ค./ 15 – 22 พ.ย. 58

บินตรงสู่ประเทศตุรกี ด้วยสายการบินแห่งชาติ

แกรนด์ตุรกี8 วัน 5 คืน

ดินแดนแห่งจักรวรรดิออตโตมาน

ไคเซอรี่–คัพปาโดเซีย–คอนย่า–ปามุคคาเล่–เอฟพีซุส-เพอร์กามัม–ทรอย–คานัคคาเล่-อีสตันบูล

 

 • บินตรงสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี พร้อมบินภายในสู่เมืองไคเซอรี่
 • เที่ยวครบเมืองสวย เดินทางไม่เหนื่อย
 • โปรแกรมดี จัดอย่างลงตัว ทำจนชำนาญ(เราคือผู้ริเริ่มโปรแกรมเที่ยวตุรกี 8 วัน)
 • พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวทุกคืน
 • รถโค้ช คันใหญ่ มี WIFI ทุกคัน
 • พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้องที่คัปปาโดเกีย พร้อมดินเนอร์มื้อค่ำ
 • สะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร สตาร์ อะลิอันซ์(Star Alliance)

 

 

ตุรกีดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากนั้นยังเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์ที่นับย้อนหลังไปได้ไกลถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรื่อยมาจนถึงยุคของกรีกและโรมันอันรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอิสตันบูล ซึ่งเคยสัมพันธ์กับทางเอเชีย ในฐานะเมืองที่เป็นคู่ค้าผ้าไหมที่ส่งออกไปจากเมืองซีอานของประเทศจีน จนก่อให้เกิดเป็นเส้นทางสายไหมที่มีชื่อเสียง ยังเป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่าอาณาจักรของออตโตมาน ซึ่งในความจินตนาการของท่านคิดว่าตุรกีเป็นประเทศมุสลิมที่เคร่งครัด แต่ในความเป็นจริงแล้วเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายตามแบบยุโรปทุกอย่าง

รายละเอียดการบิน

วันเดินทาง

เมือง

CODE

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

อิสตันบูล

BKK- IST

TK 069

23.30 - 05.35 (+1)

วันที่ 2

อิสตันบูล

ไคเซอรี่

IST - ASR

TK 2010

06.55- 08.15

วันที่ 7

อิสตันบูล

กรุงเทพฯ

IST -BKK

TK 064

20.05-09.25 (+1)

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ –อิสตันบูล

21.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) (แถว U 14-18)  ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ

23.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการอาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 

วันที่ 2

อิสตันบูล-ไคเซอรี่                                                                         

05.35 น.

เดินทางมาถึงสนามบินอะตาเติร์ก/กรุงอิสตันบูลผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง และศุลกากร

เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

06.55 น.

ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่ไคเซอรี่ โดยเที่ยวบินที่ TK2010 (บินประมาณ 1.30ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)        

08.15 น.

เดินทางมาถึงสนามบินไคเซอรี่/กรุงไคเซอรี่

 

 

เมืองไคเซอรี่(Kayseri)เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดไคเซอรี่ ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของอะนาโตเลียที่ตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟเออร์ซิเยสที่ดับไปแล้ว             นอกจากนั้นเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ในยุคของพวกเซลจุกเติร์กและที่สำคัญที่สุด คือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่เรียกว่า คัพปาโดเซีย (Cappadocia)

 

นำท่านออกเดินทางสู่คัพปาโดเซียที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณพันกว่าตารางกิโลเมตรที่ครอบคลุมบริเวณ5 จังหวัดที่ประกอบไปด้วย อัคชาเรย์ ไคเซอรี่ ไคร์เชอร์เนฟเชอร์และนิกเด้ เมื่อวันเวลาผ่านไปนับล้านปี พายุ ลม ฝน ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึกเนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ มากมาย

 

นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของคัพปาโดเซียที่ชาวเปอร์เซียได้ตั้งชื่อเรียกว่า ดินแดนของม้าที่สวยงาม (Land of Beautiful Horses) ชมปล่องไฟของนางฟ้าที่มียอดแหลม ซึ่งต่อมาดินแดนแห่งนี้ได้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวยิว ที่ได้อพยพหนีมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเจรูซาเล็ม และได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงบริเวณนี้ให้เป็นที่หลบภัย โบสถ์และวิหาร โดยการเจาะช่องผ่านโพรงดินไปยังส่วนต่างๆ และยังได้วาดภาพ                     ต่างๆไว้ตามผนัง นอกจากนั้นยังได้ขุดลึกลงไปยังใต้ดินเพื่อเป็นที่หลบภัยและอาศัย

 

 

นำท่านเข้าชมบ้านพักของชนพื้นเมือง (Local Cave House)ซึ่งเป็นชาวคัพปาโดเซียน ที่ได้พักอาศัยอยู่ตั้งแต่โบราณกาล กล่าวว่าเป็นผู้ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูมิภาคตั้งแต่ภูเขาทอรัสไปจนถึงบริเวณยูซีน(ทะเลดำ) พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็นเสมือนการต้อน                     รับเพื่อแสดงถึงน้ำใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Han Restaurant

 

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เกอเรเม (Goreme Museum)ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงคริสตศวรรษที่ 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985

 

จากนั้นนำท่านชมนครใต้ดิน (Underground City of Kaymakli)ซึ่งถูกทำขึ้นในศตวรรษที่ 4 ได้ถูกขุดลึกลงไปสำหรับใช้เป็นที่หลบซ่อนประมาณ 5,000-7,000 คน ที่ได้หลบหนีจากการรุกรานของศัตรูและพวกที่ต่อต้านไม่ยอมรับนับถือศาสนาอื่นๆชมสถานที่ในอดีตของสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ใต้ดินซึ่งได้ถูกวางรากฐานทางด้านสาธารณูปโภคไว้เป็นอย่างดี ห้องทำพิธีทางศาสนา ห้องครัว ห้องทำไวน์ ห้องเก็บอาหาร พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและอื่นๆ อีก                      หลายอย่างฯ

 

ได้เวลาสมควร นำท่านเข้าพักที่โรงแรม                     

 

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองและระบำหน้าท้อง ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี

 

พักที่

YILTOK HOTELโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

NEVSEHIR

วันที่ 3

คัพปาโดเซีย-คอนย่า-ปามุคคาเล่

 

สำหรับท่านี่สนใจจะขึ้นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัฟปาโดเซีย ซึ่งครอบคลุมบริเวณ 5 จังหวัด ที่เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆที่งดงาม ฯ

 

05.00 น.

(จะมีเจ้าหน้าที่มารับท่านที่บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม ใช้เวลาเดินทางประมาณไป-กลับ 1 ชม. และอยู่บนบอลลูนประมาณ 45-50 นาที ค่าใช้จ่ายท่านละ USD 210.- /กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)

 

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

08.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya)ระยะทางประมาณ 220 กม.ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุคในช่วงปีค.ศ.1071-1308รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000

 

 

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum)หรือสำนักลมวน (Monastery of the Whirling)เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลามหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามโดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Lokmanhane Restaurant

 

นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองปามุคคาเล่ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 320 กม.

เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)เป็นเมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่  แคลเซียมอ๊อกไซด์ไหลขึ้นมาจากใต้ดินเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วและจะไหลลงสู่หน้าผาที่สูงประมาณ 50 เมตร จากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาวประมาณ 800 เมตร ซึ่งมีความสวยงามมาก

 

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

พักที่

RICHMOND HOTELโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า

PAMUKKALE

วันที่ 4

ปามุคคาเล่-เอฟพิซุส-คูซาดาซี่                                                        

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

 

นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน ที่ซึ่งในอดีตกาลชาวกรีกเชื่อว่าน้ำพุร้อนดังกล่าวสามารถรักษาโรคได้ โดยกษัตริย์แห่งเพอร์กามัม อูเมเนส ที่ 2 จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) ที่มีความหมายว่า เป็นเมืองศักดิ์สิทธ์ ล้อมรอบ

 

ผ่านชมซากปรักหักพังของเมืองโบราณเก่าแก่สมัยกรีก  และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988

 

 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองเอฟพีซุสที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของปามุคคาเล่ ระยะทางห่างประมาณ 200 กม.

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Hitit Restaurant

 

จากนั้นนำท่านไปชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวไอโอเนียน (Ionian)จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองขึ้นที่นี่เมื่อประมาณ1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน

 

นำท่านเข้าชมและเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว

ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple of Artemis) ซึ่งถือว่าเป็น 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ ชมโรงละครกลางแจ้ง (Theater) ที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 25,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ ชมห้องอาบน้ำแบบ      โรมันโบราณ (Roman Bath)ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ชมบ้านเศรษฐีในสมัยก่อนที่ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องหลากสีปูพื้นอย่างสวยงามชมห้องสมุดโบราณเซลซุส (Library of Celsus) ที่มี วิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 

 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองคูซาดาซี่ (Kusadasi) ที่ตั้งอยู่ริมทะเลที่มีบรรยากาศที่สวยงาม ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามในด้านการท่องเที่ยว

 

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

พักที่

MARINAHOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

KUSADASI

วันที่ 5

คูซาดาซี่-เพอร์กามัม-ทรอย-คานัคคาเล่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

08.30 น.

นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองเพอร์กามัม (Pergamum)ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 300 กม. ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสร้างในราวปี281-133 ก่อนคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ที่เป็นแม่ทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช จนกระทั่งถึงราชวงศ์แอทตาลิด จึงได้ยกให้กับโรมัน  

 

 

นำท่านไปชมโบราณสถานต่างๆที่ยังคงความสวยงามของอะโครโพลิส(Acropolis)ที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาในสมัยที่พวกกรีกเข้ามาปกครองที่บริเวณนั้นและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เมืองนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น และยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก นอกจากนั้นเคยเป็นที่พำนักรักษาตัวของกษัตริย์เฮเดรียน ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองจักรวรรดิโรมัน และยังมีโรงอาบน้ำ โรงละครที่จุผู้ชมได้ประมาณ 15,000 คน วิหารต่างๆ  น้ำพุใจกลางเมือง ฯ

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Kardesler Restaurant

 

นำท่านเดินทางไปยังเมืองทรอย/ทรูวา (Troy/Truva)ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีตที่ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 3,000-1,900 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตผู้คนส่วนมากคิดว่าเป็นนิยายที่แต่งขึ้นมาและนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่19 ได้มีการขุดค้นและพบซากเมืองโบราณที่เป็นเมืองทรอยในอดีต และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998

 

 

นำท่านชมความสวยงามของม้าไม้โทรจาน(Trojan  Horse) ที่เคยเป็นต้นแบบ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการทำสงครามเมื่อปี 1,000-700 ก่อนคริสตกาล พร้อมกับชมโบราณสถานต่างๆ มากมายที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตที่เคยรุ่งเรือง เช่น โรงละคร ปราสาทที่ถูกขุดค้นขึ้นมาในบริเวณใกล้ๆกัน

 

 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองคานัคคาเล่ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

พักที่

IRIS HOTELโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

CANAKKALE

วันที่ 6

คานัคคาเล่-กาลิปโปลี-อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

 

นำท่านออกเดินทางไปยังกรุงอิสตันบูลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ นำท่านข้ามฟากโดยเรือผ่านทางช่องแคบของทะเลมาร์มาร่า แล้วนำท่านออกเดินทางเลียบชายฝั่งทะเลไปยังกรุงอิสตันบูล ระยะทางประมาณ 200 กม.

 

 

กรุงอิสตัลบูล (Istanbul)เป็นมหานครของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เป็นเมืองที่มีความงดงามในประวัติศาสตร์โลกมานานหลายศตวรรษ นับแต่ยุคสมัยของกรีกและโรมัน ในสมัยของพวกกรีก ก็คือ เมืองไบแซนติอุม มีอายุอยู่ในระหว่าง 675 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ.330 จึงได้เสียให้แก่อาณาจักรโรมัน  และเคยเป็นเมืองหลวงของโรมันทางด้านตะวันออก ในนามของกรุงคอนสแตนติโนเปิล จนกระทั่งถึง ค.ศ.1453 จึงได้ถูกพวกออตโตมาน ทำลายลงและเปลี่ยนชื่อมาเป็น อิสตันบูล และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1985

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Hongbinlou Restaurant

 

นำท่านไปเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน พร้อมทั้งเข้าชมฮาเร็มเขตหวงห้ามซึ่งในอดีตกาลใช้เป็นที่พักของนางสนม ในปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ

 

นำท่านไปเที่ยวชมฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ สถานที่ที่แข่งกีฬารถม้าศึกของชาวโรมัน และของจักรวรรดิออตโตมานกว่า 400 ปี ในปัจจุบันเหลือแค่เสา 3 ต้น คือเสาต้นแรก โอเบลิสก์แห่งฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่ 1500 ปีก่อนคริสตกาล  ต่อมาเป็นเสาเซอร์เพนไทน์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมา 497 ปีก่อนคริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่ 7เป็นเสาต้นสุดท้าย สถานที่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์

 

 

นำท่านชมสุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สุเหร่าแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูกตบแต่งด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน มีเสามินาเรท์เป็นยอดแหลมถึง 6 ต้น ถูกสร้างโดยสุลต่าน อาห์เมต ที่ 1 ในปี ค.ศ.1609-1616                                         

 

นำท่านไปยังย่านการค้าชื่อดัง แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลางปีคริสตวรรษที่ 15 มีร้านค้ามากมายถึง 4,000 ร้าน ซึ่งเป็นตลาดค้าพรมและเครื่องเงินทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Ming Garden Thai Restaurant

พักที่

Golden Way Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ISTANBUL

วันที่ 7

อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช่– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–เซ้นต์ โซเฟีย -กรุงเทพฯ                                         

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

08.30 น.

นำท่านไปชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace)พระราชวังแห่งนี้สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมอจิท ซึ่งเป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมาน ซึ่งได้ขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวางพระราชวังแห่งนี้เป็นศิลปะผสมผสานกันระหว่างยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และภายนอกยังประกอบไปด้วยสวนไม้ดอกที่ปลูกรายล้อมตัวพระราชวัง ชมภายในพระราชวังประดับด้วยโคมไฟระย้า และที่น่าตื่นตา ก็คือ โคมไฟอันมหึมาหนักถึง 4 ตัน และนาฬิกาทุกเรือนของที่นี่จะชี้บอกเวลา 09.05 น.เป็นนิจนิรันดรเพื่อที่ระลึกถึงการจากไปของท่าน คามาลอตาเติร์ก (Kamal Ataturk)ซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาติผู้ที่บดขยี้กองทัพของอังกฤษที่กาลิโปลี ในสมัยสงครามโลกครั่งที่ 1

 

 

จากนั้น นำท่านไปลงเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า มีความยาวประมาณ 32กม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กม. ซึ่งถือว่าที่สุดของยุโรปและเอเชียมาพบกันที่นี่ ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างจะสวยงามตระการตาของบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้   

 

 

นำท่านไปชมตลาดอียิปต์ (Egyptian Market)หรือ Spice marketเป็นตลาดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีรูปร่างคล้ายกับตัว Lซึ่งทอดยาวไปตามสุเหร่าเยนี ที่อยู่ใกล้กับสะพานกาลาต้า เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้งของกินของเล่นและเสื้อผ้า และยังมีเครื่องเทศ ผลไม้แห้ง ถั่วต่างๆ หลายชนิด น้ำมันมะกอก ฯลฯ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

Meydan Restaurant

 

นำท่านชมเซ้นต์ โซเฟีย (St.Sophia) ถือว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง และเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวคริสต์ เพื่อแสดงถึงความอัจฉริยะและพลานุภาพอันเกรียงไกรของอาณาจักรโรมันถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.360 โดยจักรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหม้และสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.415 ถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียน และจวบจนวาระสุดท้ายของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาได้ถูกสถาปนาเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอิสลาม ชื่อ อายา ซอฟยา

 

 

นำท่านไปชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน(Yerebatan Cistern) ซึ่งอยู่ใกล้กับโบสถ์แซนตาโซเฟีย อ่างเก็บน้ำแห่งนี้  แรกเริ่มเป็นอ่างเก็บน้ำสมัยไบแซนไทน์ อ่างเก็บน้ำใต้ดินนี้ถูกสร้างตั้งแต่คริสตวรรษที่ 6 ในสมัยของจักรพรรดิจัสติเนียนมีความยาวประมาณ 140 เมตร กว้าง 67 เมตรและความลึก 8 เมตร จุน้ำได้ประมาณ 75,000 คิวบิคเมตร

 

17.00 น.

นำท่านเดินทางไปสนามบินอะตาเติร์กเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

20.05 น.

ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK64 (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)                       

 

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

09.25 น.

ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ราคาและโปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ /การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

 


แกรนด์ตุรกี8 วัน 5คืน

 

ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เดินทาง 20 ท่าน ขึ้นไป

 

 • Ø ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 • Ø ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

49,900.-5,900.-

การจองทัวร์ (กรุณาจองทัวร์อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) :

 

 • Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 10,000 บาท/ท่าน(เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน
 • Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ค่าทัวร์รวม

 

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์  ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในโปรแกรมพร้อมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด

เงื่อนไข

ü ไม่สามารถทำการ REFUND ได้ทุกกรณี

ü ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ทุกกรณี

ü ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป จะต้องเดินทางไป และกลับพร้อมคณะ

 

ü ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทางอากาศ

ü ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

ü ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ

ü ค่าเครื่องดื่ม (น้ำเปล่า) บนรถโค้ชวันละ 2 ขวด / ท่าน

ü ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง

ü ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม

ü ค่าบริการนำทัวร์ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

ü ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคล จำนวนเงินประกันภัย 1,000,000บาท -

ค่าทัวร์ไม่รวม

 

ý ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถพนักงานบริการฯ ประมาณวันละ 5 ดอลลาร์ คิดเป็น 6 วัน รวม 30 USD /ท่าน ตลอดการเดินทาง

ý ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

ý ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

ý ค่าจัดทำเอกสาร และค่าทำธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

การยกเลิกการจองทัวร์ :

 

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วัน
 • § คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

 

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-29วัน
 • § หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน หรือเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-19วัน
 • § เก็บค่าบริการ 100%

เอกสารทำวีซ่า

 

หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องทำวีซ่าค่ะ

หมายเหตุ :

 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • § บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง
 • § บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน

 

 

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข

ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view