สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน เดินทาง 21-24 กรกฎาคม 60 เพียง 26900 บาท

มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน เดินทาง 21-24 กรกฎาคม 60 เพียง 26900 บาท
เกาะสวรรค์มัลดีฟส์

3 วัน2 คืน

สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ ที่พักคลับเมด คานิ มัลดีฟส์

 

กำหนดการเดินทาง           วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2560                

วันแรก           กรุงเทพฯ –มัลดีฟส์

10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ Sสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน เอกสาร และ กระเป๋าสัมภาระ 

13.10น.  เหินฟ้าสู่ เมืองมาเล่สาธารณรัฐมัลดีฟส์โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ UL 405แวะ

15.00 น.   ถึงสนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา รอเปลี่ยนเครื่อง

18.55 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองมาเล่สาธารณรัฐมัลดีฟส์โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ UL 115

19.50น.    ถึงสนามบินมาเล่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว รับสัมภาระ

นำท่านลงเรือเร็วเพื่อเดินทางสู่ที่พัก คลับเมด คานิมัลดีฟส์ (เรือใช้เวลาประมาณ 40นาทีถึงที่พัก)

21.00 น.   เดินทางถึงที่พัก ต้อนรับคณะท่านด้วยเครื่องดื่ม ผ้าเย็น และนำท่านเข้าสู่ ห้องรับรอง GO แนะนำรายละเอียดภายในรีสอร์ท ให้ท่านได้รับฟัง จากนั้นส่งทุกท่านเข้าสู่ห้องพัก       

22.30 น. ร่วมกิจกรรมปาร์ตี้ ที่ทางโรงแรมได้เตรียมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกทุกค่ำคืน

(กิจกรรมทุกค่ำคืน จะหมุนเวียนสับเปลี่ยน ไม่ซ้ำแบบ อาทิคาปูชิโน, คาราโอเกะ,แดนซ์ฟอร์, บีซบาร์)

วันที่สอง  ร่วมกิจกรรมในโรงแรม – ดำน้ำ    

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT เปิดให้บริการ 07.00 น. – 10.00 น.

หากมาใช้บริการไม่ทันตามเวลาดังกล่าวสามารถใช้บริการ ณ ห้องอาหาร KANDU

เปิดให้บริการ 10.00 – 11.00 น.

09.00 น. หลังรับประทานอาหารเช้า พร้อมกันที่ท่าเรือของรีสอร์ท เพื่อร่วมกิจกรรมดำน้ำตื้น (รับได้ 60 ท่าน)ทุกท่านจะได้รับการทดสอบการว่ายน้ำ ก่อนที่จะร่วมออกทริปเพื่อไปสัมผัสโลกใต้น้ำ ในมหาสมุทรอินเดีย (กรณีท่านไม่ผ่านการทดสอบว่ายน้ำ ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ) สำหรับท่านที่ผ่านการทดสอบ พนักงานจะเตรียมอุปกรณ์การต่างๆ เช่น หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ หรือตีนกบ

 ท่านเพียงนำผ้าเช็คตัว น้ำดื่ม และครีมกันแดดติดตัวไปด้วย (กรณีที่ท่านต้องการดำน้ำลึก ท่านสามารถติดต่อซื้อบริการเพิ่มเติม โดยมีค่าใช้จ่ายตามทริปที่ท่านต้องการกับทางเจ้าหน้าที่) สำหรับการดำน้ำตื้นใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

09.30 น. สำหรับท่านที่ไม่ออกไปร่วมทริปดำน้ำ ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมWATER SPORT SAILINGใช้บริการได้ครั้งละ 16 ท่าน มีเรือให้บริการ 4 ลำ สามารถนั่งได้ลำละ 4 ท่าน หรือ ท่านสามารถอิสระกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายบนเกาะ โดยท่านสามารถติดต่อโดยตรงที่เจ้าหน้าที่ประจำเกาะ กิจกรรมอื่นอีกมากมายท่านสามารถเลือกใช้บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET)

เปิดให้บริการ 12.15 น. – 14.00 น. หากมาใช้บริการไม่ทันตามเวลาดังกล่าวสามารถใช้บริการ       ห้องอาหาร KANDUเปิดให้บริการ 13.30 – 15.30 น.

14.00 น. ให้ท่านได้สนุกสนานกับคอร์สต่างๆมากมายที่ทาง CLUB MED เตรียมไว้สำหรับท่าน โดยท่านสามารถ               สอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงาน AMITY TRAVEL ได้ณ จุดบริการหรือดำน้ำตื้นรอบที่พักหรือกีฬา               ทางทะเลที่เตรียมไว้มากมายท่านสามารถ สนุกสนานกับการเล่นเรือใบ โต้คลื่นกับน้ำทะเลสีคราม               (กรณีที่ท่าน ไม่มีทักษะ ทางคลับเมดมีบริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ และสอนการเล่นเบื้องต้น          โดยไม่คิดค่าบริการ)

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET)

(เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 19.15 – 21.15 น).

ท่านสามารถใช้บริการบาร์ของโรงแรม (IRU BAR)ตั้งอยู่ข้างโรงละคร

(เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 – 01.00 น.)

21.00 น. ท่านสามารถเข้าร่วมชมการแสดง ณ บริเวณTHEATER ซึ่งเป็นการแสดงที่ทางโรงแรมคัดสรรมาให้ทุก         ท่านได้ชม ทุกค่ำคืน

(โชว์การแสดงจะมีการสับเปลี่ยนทุกคืน)การแสดงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

22.30 น. ร่วมกิจกรรมปาร์ตี้ ที่ทางโรงแรมได้เตรียมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกทุกค่ำคืน

(กิจกรรมทุกค่ำคืน จะหมุนเวียนสับเปลี่ยน ไม่ซ้ำแบบ อาทิคาปูชิโน, คาราโอเกะ,แดนซ์ฟอร์, บีซบาร์)

 

วันที่สาม         กิจกรรมทางน้ำ -  มัลดีฟส์-กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

พักผ่อนภายในที่พัก ท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายภาพตามจุดถ่ายภาพที่แอมมิที จัดเตรียมไว้

              หรือ   ท่านสามารถ สนุกกับกีฬาทางน้ำอีกหลายชนิด อาทิ เรือเซลลิงค์ แคนนู

               - เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ และฝึกทักษะกับอุปกรณ์ที่ท่านสนใจ (โดยทีม GO’s ที่มีความเชี่ยวชาญ)

10.00 น. ท่านที่ต้องการออกกำลังกายแบบผ่อนคลาย ท่านสามารถร่วมฝึกโยคะกับทีม GO’s ที่มีความสามารถและได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี

 

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET)

เปิดให้บริการ 12.15 น. – 14.00 น. หากมาใช้บริการไม่ทันตามเวลาดังกล่าวสามารถใช้บริการ       ห้องอาหาร KANDUเปิดให้บริการ 13.30 – 15.30 น.

บ่าย          อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือท่องเที่ยวแบบพิเศษ ท่านสามารถเลือกใช้บริการ แผนก                     EXCURSION ได้เพิ่มเติม ตามรูปแบบต่างๆ เช่น การนั่งเครื่องชมวิวมุมสูง เพื่อชมความงามของหมู่              เกาะต่างๆในมัลดีฟส์ หรือการท่องเที่ยวในเมืองหลวงมาเลย์ที่เป็นศูนย์กลางต่างๆ หรือการนั่งเรือดำ         น้ำเพื่อชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล เป็นต้น (รายการต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการท่านสามารถ          ติดต่อได้ที่ คลับเมดคานิ-มัลดีฟส์)

17.00 น.   พร้อมกันที่ท่าเรือ เดินทางโดย Speed boat สู่สนามบินมาเล

21.00 น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ (แวะเปลี่ยนเครื่องโคลัมโบ) โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ UL104

22.55 น.   ถึงสนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา รอเปลี่ยนเครื่อง

 

วันที่สี่     โคลัมโบ - กรุงเทพฯ

01.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ UL402

06.15 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (วันรุ่งขึ้น)

 

หมายเหตุ เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

 อัตราค่าบริการ 

                 ผู้ใหญ่            ท่านละ 26,900 บาท

          ห้องพัก Club room ห้องละ 2 ท่าน

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –มัลดีฟ- กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ระบุในรายการ แบบหมู่คณะ

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ยกเว้นภาษีน้ำมันที่อาจมีการปรับเปลี่ยนจากสายการบินหลังวันนำเสนอราคา                             

3. ค่าห้องพัก2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่พักที่ระบุในตาราง

4. ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ

5. ค่าเครื่องดื่ม ทุกชนิดดื่มได้ไม่จำกัด

6. ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ ค่ากิจกรรมที่นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 3. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว
 4. ค่าใช้จ่ายกันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การปฏิเสธการเข้า ออก เมือง ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

 

 

มัลดีฟส์

คือสวรรค์สำหรับนักดำน้ำที่หาที่ใดเปรียบมิได้ คลับเมดคานิ หรือ คานิฟินโฮรุเป็นอีกหนึ่งในหลายพันที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะมัลดีฟส์ ท่ามกลางน้ำทะใสแห่งมหาสมุทรอินเดีย ตีกรอบด้วยผืนทรายขาวนวลดั่งถูกความงามของธรรมชาติวาดมาไว้ดั่งฝัน มิใช่เพียงแต่ความงามด้านทิวทัศน์หรือบรรยากาศเท่านั้น แต่คลับเมดคานิมีความพร้อมในทุกๆด้านสำหรับผู้ต้องการค้นหาการพักผ่อนอย่างแท้จริง ทั้งกิจกรรมนันทนาการ อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทำให้ช่วงวันหยุดพักผ่อนของทุกท่านนั้นลงตัวมากยิ่งขึ้น คลับเมดคานินั้นอยู่ห่างจากสนามบินมาเล่เพียงแค่ 20 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเดินทางมายังคลับเมดคานิโดยเรือเร็วเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25-35 องศา

 

ห้องอาหาร

- คลับเมดคานิมีห้องอาหารหลัก 2 แห่ง คือ Le Velhiและ Le Kandu นอกจากจะได้ลิ้มรสอาหารนานชาติแล้ว ท่านยังสามารถรับลมและเห็นวิวทะเลได้อีกด้วย ซึ่งห้องอาหารของคลับเมดคานิสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าพักได้ทั้งหมด 380 ท่าน และเปิดให้บริการในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ ตามเวลาดังนี้    

 

ห้องอาหาร Le Velhi

 • ·อาหารเช้า 7.30-10.00 นาฬิกา
 • ·อาหารมื้อสาย 10.00-11.00 นาฬิกา
 • ·อาหารกลางวัน 12.15-14.00 นาฬิกา
 • ·อาหารมื้อบ่าย (เลือกสั่ง) 14.30-15.45 นาฬิกา
 • ·อาหารเย็น 19.15-21.00 นาฬิกา.

 

ห้องอาหาร Le Kandu: หากลูกค้าต้องการมุมทานอาหารส่วนตัวหรือทานอาหารมื้อพิเศษกับคนพิเศษ ห้องอาหารแห่งนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ลูกค้าสามารถเลือกสั่งอาหารเมนูพิเศษจาก A la carte และ ชมบรรยาการอันสวยงามของท้องทะเลและท้องฟ้าพร้อมลิ้มรสอาหารไปด้วยพร้อมกัน **ชำระเพิ่ม

- เสิร์ฟเบียร์และไวน์ไม่จำกัดในมื้อกลางวันและเย็น รวมถึงเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกลิ้มรสได้ไม่จำกัด   

- แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่แยกออกจากกัน

บาร์

คลับเมดคานิ มีบาร์ 2 แห่ง ดังนี้

-  Sunset Bar เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30-19.00 นาฬิกา

-  Iru Bar เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 นาฬิกา

บริการด้านความบันเทิงและสันทนาการ: คลับเมดคานิมีกิจกรรมที่ให้ทั้งความบันเทิง ความสนุกสนาน และนันทนาการต่างที่เปิดให้ตั้งแต่หลังมื้ออาหารเช้าจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา อาทิ เช่น เกมส์ช่วงก่อนมื้ออาหารเที่ยงที่จะจัดขึ้นทุกวัน บริเวณสระว่ายน้ำ หรือ การแสดงยามค่ำคืนที่จัดไว้ให้ทุกท่านได้ชมหลังมื้ออาหารค่ำ ณ โรงละครของคลับเมดคานิ

ซันแดนซ์           วงดนตรีแสดงสด                        กิจกรรมชายหาด                บาร์เกม    

ฟลอร์เต้นรำ               บิลเลียด / สนุกเกอร์*           คลับเมดสปา*             เพ้นท์เสื้อ(Pafpaf)*

เปตอง                       สระว่ายน้ำ                 ปิงปอง                      การแสดงยามค่ำคืน(โปรดสอบถามเวลาที่แน่นอนจากทางรีสอร์ทอีกครั้งหนึ่ง)

*รายการที่มีเครื่องหมาย * คือมีค่าบริการเพิ่มเติมโปรดสอบถาม

 

กิจกรรมกีฬา  :  หากกล่าวถึงคลับเมด ทุกท่านคงนึกถึงรีสอร์ทที่มีกิจกรรมที่บริการไว้ตั้งแต่เช้าจนค่ำ คลับเมดคานิเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีกีฬาให้ท่านได้ร่วมสนุกและออกกำลังกายมากมาย โดยเฉพาะกีฬาทางน้ำ ซึ่งทางคลับได้จัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำให้ท่านได้เลือกเล่นได้ตามต้องการ พร้อมอุปกรณ์ที่รองรับต่อจำนวนความต้องการของลูกค้าและยังมีความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งได้จัดให้มีผู้ฝึกสอนสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีทักษะในกีฬาหรือกิจกรรมแต่ละชนิด เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้านั้นสามารถสนุกได้กับทุกกิจกรรมโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด มีดังนี้

แอร์โรบิกในน้ำ          วอลเลย์บอลชายหาด           บาสเก็ตบอล               ตกปลาน้ำลึก *

วินเซิร์ฟ                    Bums & Tums                  เต้น Salsa         ปิงปอง             

คายัค                     เปตอง                               แล่นเรือ (คาตามารัน)  ดำน้ำลึก*  

ดำน้ำตื้น            ซอกเกอร์/ฟุตบอล               โปโลน้ำ                     เรือใบ              

*รายการที่มีเครื่องหมาย * คือมีค่าบริการเพิ่มเติมโปรดสอบถาม

 

จีโอ (GO = GentalOrganisateur)

ทีมจีโอ หรือ กลุ่มพนักงานพิเศษที่พร้อมเสริฟความสุข  ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และความเป็นกันเอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคลับเมด  ทีม GO หลากหลายเชื้อชาติ ภาษาและเปี่ยมด้วยความสามารถซึ่งพร้อมที่จะให้บริการและเติมเต็มความสุขของผู้เข้าพักทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวมทั้งสร้างกลิ่นอายความสนุกในช่วงตลอดวันหยุดพักผ่อนสำหรับผู้เข้าพักทุกท่าน

 

หมายเหตุ

คลับเมดคานิ หมู่เกาะมัลดีฟ ยินดีต้อนรับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม คลับเมดไม่ได้จัดให้มีการดูแลเป็นพิเศษหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด 

view