สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ แคนเบอร์ร่า 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ แคนเบอร์ร่า 5 วัน 3 คืน

ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ล่องอ่าวซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ แคนเบอร์ร่า 

กำหนดการเดินทาง   9 - 13  มีนาคม  55  ท่านละ 56,900 บาท                                                                                                                                                 

วันที่ 09 มีนานคม   55     กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)                                          

16.30 น.                คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 4  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

19.15 น.                เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG475

วันที่ 10 มีนานคม   55     นครซิดนีย์สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

07.20 น.                เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวออสเตรเลีย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว สไตล์ออสซี่ ณ ภัตตาคารของสวนสัตว์

                   นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่  ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้นกำเนิดตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขา และให้ท่านได้เดินชมตามทางชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้น ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงิน ณ จุดนี้ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์ จากมุมที่แตกต่าง จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   หลังอาหารนำคณะเข้าสู่โรงแรม MERCURE  HOTEL POTT POINT หรือเทียบเท่า

 วันที่ 11 มีนานคม   55               ซิดนีย์  ชมเมือง  ล่องอ่าวซิดนีย์  

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

          นำท่านชม นครซิดนีย์ นครเอกอันเลื่องชื่อแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ นำท่านชม ชายหาดบอนได (BONDI BEACH) หาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนท่ามกลางสายลม แสงแดด และกลิ่นไออันสดชื่นของ  จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปทิวทัศน์เป็นที่ระลึก Dudley Page กับทัศนียภาพของอ่าวซิดนีย์และท้องทะเลสีคราม ของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap นำชม ม้านั่งหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย              นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE)

สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลียออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ชมหมู่เรือชักใบท่ามกลางแสงตะวัน ชื่นชมความงามของสะพานฮาเบอร์สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสนค้าที่ระลึกต่างๆ ภายในย่านไชน่าทาวน์ หรือท่านจะช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า Peddy ตามอัธยาศัย   อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย หรือจะซื้อครีมบำรุงผิวจากห้าง David Jones

 ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

                   หลังอาหารนำคณะเข้าสู่โรงแรม MERCURE  HOTEL POTT POINT หรือเทียบเท่า

 วันที่ 12 มีนานคม   55               ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

          นำท่านเที่ยวชม กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ชื่อว่ามีการจัดผังเมืองได้อย่างมีระเบียบสวยงามจนติดอันดับโลก นำท่านชม ทะเลสาบ เบอร์เล่ย์ กริฟฟิน (WALTER BURLEY GRIFFIN)  ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองที่ขุดขึ้นเพื่อเสริมให้ภูมิประเทศสวยงามเป็นจุดเด่นของเมือง ตระการตากับน้ำพุที่พุ่งสูงถึง 140 เมตร อย่าง CAPTAIN COOK MEMORIAL WATER JET ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมเมือง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร

ชม อาคารรัฐสภา (PARLIAMENT HOUSE) ตึกที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี  นำชม อนุสรณ์สถานทหารหาญ แห่งออสเตรเลีย ชมสถานทูตนานาประเทศที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ หนึ่งในนั้นคือสถานทูตไทย ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าสถานทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์ร่า  จากนั้นเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY MERCURE POTT POINT  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 13 มีนานคม   55     ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

10.00น.        เหิรฟ้า Q กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 476

15.30 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 

******************************************************************

 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลง  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่าน หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15  ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

*** กรณีออกตั๋วไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตั๋วแบบหมู่คณะของสายการบิน

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดตามเส้นทาง พร้อม ค่าภาษีน้ำมันจากสายการบิน

ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุตามรายการ หรือเทียบเท่า

ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว ตามรายการที่ระบุ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และประกันสัมภาระในการเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยจ่ายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าภาษีน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  1 กรกฎาคม  2554 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเพิ่มภาษีน้ำมันหลังจากนี้

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน) และ อนุญาตให้โลดกระเป๋าขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ เท่านั้น และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 3 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า

การยกเลิก

  • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการคืนค่ามัดจำ
  • แจ้งล่วงหน้า 21 45 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 10,000 บาท
  • แจ้งล่วงหน้า 11-20 วัน ก่อนเดินทาง

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำ 10,000 บาทหรือค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์

      - กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว   (NO REFUND)

  • แจ้งล่วงหน้า 1 10 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

เอกสารในการขอวีซ่า

หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)

สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน(ตัวจริง) และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

หลักฐานการเงินสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวตัองใช้ statement ที่ออกจากธนาคารตัวจริง หรือสมุดบัญชีตัวจริงเท่านั้น

เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือบัตรนักเรียน กรณีปิดเทอม

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา โดยออกจากการอำเภอเท่านั้น

ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป จะต้องตรวจสุขภาพ สำหรับการตรวจสุขภาพจะทำได้ภายหลังการยื่นใบสมัครแล้วเท่านั้น ผู้สมัครจะได้รับจดหมายจาก       เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครของท่านให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ โดยจดหมายนั้นจะระบุรายละเอียดและโค๊ดหมายเลขของผู้สมัคร ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นเมื่อติดต่อทำการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อการนำส่งผลการตรวจสุขภาพโดยทางอีเล็คโทรนิคเท่านั้น และต้องทำประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง ค่าประกันโดยประมาณ 800 บาท หรือลูกค้าสามารถดำเนินการเอง

หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า

กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

Ä กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า Ä


 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ...........................................................................................

2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ................................................

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................

......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................

โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ .....................................................

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง .....................................................

ชื่อสถานที่ทำงาน หรือร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................

.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................

โทรศัพท์ที่ทำงาน ................................................  โทรสาร .........................................

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................

โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ...................................................

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ

          ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................

          ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................

          ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................

ที่อยู่ ................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................

โทรศัพท์ .....................................................

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่          ไม่เคย               เคย  ประเทศ ................................................................

 

view