สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
แพคเกจทัวร์บาหลี 3 วัน 2 คืน เริ่มตั้งแต่ 2 - 3 ท่าน ๆ ละ 8,500 บาท / 4 - 7 ท่าน ๆ ละ 7,500 บาท / 8 - 10 ท่าน ๆ ละ 6,900 บาท  ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน  (ออกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

แพคเกจทัวร์บาหลี 3 วัน 2 คืน เริ่มตั้งแต่ 2 - 3 ท่าน ๆ ละ 8,500 บาท / 4 - 7 ท่าน ๆ ละ 7,500 บาท / 8 - 10 ท่าน ๆ ละ 6,900 บาท ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ออกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

บาหลี เกาะบาหลี เที่ยวเกาะบาหลี ชมวัดแม่เบซากิห์ วิหารทานาห์ลอต คินตามณี ภูเขาไฟ วัดนำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน เบดูกุล อูลันดานู ทุ่งข้าวขั้......

อ่านต่อ
แพ็คเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่ 2-3 ท่าน ๆ ละ 10,500 บาท / 4-7 ท่าน ๆละ 8,900 บาท / 8-10 ท่าน ๆละ 8,500 บาท   ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน  (ออกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

แพ็คเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่ 2-3 ท่าน ๆ ละ 10,500 บาท / 4-7 ท่าน ๆละ 8,900 บาท / 8-10 ท่าน ๆละ 8,500 บาท ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (ออกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

แพ็คเกจ ทัวร์บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ) บาหลี วัดเบซากิห์ วัดกุนุงกาวี ปุราทามันอายุน วิหารทานาห์......

อ่านต่อ
แพคเกจทัวร์บาหลี 5 วัน 4 คืน  เดินทาง 2-3 ท่าน ๆ ละ 12,900 บาท / 4-7 ท่าน ๆ ละ 10,800 บาท / 8-10 ท่าน ๆ ละ 10,000 บาท (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว ไม่จอยคนอื่น สามารถเดินทางได้ทุกวัน)

แพคเกจทัวร์บาหลี 5 วัน 4 คืน เดินทาง 2-3 ท่าน ๆ ละ 12,900 บาท / 4-7 ท่าน ๆ ละ 10,800 บาท / 8-10 ท่าน ๆ ละ 10,000 บาท (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว ไม่จอยคนอื่น สามารถเดินทางได้ทุกวัน)

แพ็คเกจทัวร์บาหลี 5 วัน 4 คืน บาหลี วัดเบซากิห์ วัดกุนุงกาวี ปุราทามันอายุน วิหารทานาห์ลอต วัดบาตูร์ คินตามณี ภูเขาไฟ วัดน้ำพ......

อ่านต่อ
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน เริ่มตั้งแต่ 2-3 ท่าน ๆ ละ 12,800 บาท / 4 - 7 ท่าน ๆ ละ 11,500 บาท / 8 - 10 ท่าน ๆ ละ 10,800 บาท   ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและในประเทศ สามารถเดินทางได้ทุกวัน ไม่จอยกรุ๊ป

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน เริ่มตั้งแต่ 2-3 ท่าน ๆ ละ 12,800 บาท / 4 - 7 ท่าน ๆ ละ 11,500 บาท / 8 - 10 ท่าน ๆ ละ 10,800 บาท ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและในประเทศ สามารถเดินทางได้ทุกวัน ไม่จอยกรุ๊ป

บาหลี -บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน บาหลี - วัดเบซากิห์ ปุราทามันอายุน วิหารทานาห์ลอต วัดอูลันดานู คินตามณี ภูเขาไฟ วัดตัมปะก์ซีริง อูบุด ระบำบาหลี ......

อ่านต่อ
view