สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เกาหลี สกีหิมะ 5 วัน 3 คืน เดินทาง เดือนมกราคม 2557

เกาหลี สกีหิมะ 5 วัน 3 คืน เดินทาง เดือนมกราคม 2557
เกาหลี เล่นสกี ท้าลมหนาว

เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์

พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / BBQ เกาหลีซีฟู้ด / ชาบูชาบู บุฟเฟ่ต์


พักโรงแรมระดับมาตรฐาน บริการอาหาร 10 มื้อ

พิเศษรับของสมนาคุณมากมาย

 ฟรีกระเป๋า GIFT SET+ของใช้ส่วนตัว ท่านละ 1 ใบ

ฟรีประกันอุบัติเหตุ วงเงิน1ล้านบาท

ฟรีคูปองเงินสดช้อปปิ้ง ที่ King power Airportวันแรก     กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

HH.MM           คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู........

เคาน์เตอร์....... สายการบิน......... มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

HH.MM           เดินทางสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน........ เที่ยวบิน ......... บริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

      กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน

      วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]

      หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

วันที่สอง       เกาหลีใต้ หมู่บ้านโพรวองซ์ เกาะนามิ สกีรีสอร์ท

HH.MM         เดินทางถึงสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้

                    กับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่

 

หมู่บ้านโพรวองซ์  La Provence แต่เรียกง่ายๆ ตามสีสันว่า หมู่บ้านสีลูกกวาด คือ ตึกที่ทาสีสันแตกต่างกัน ทุกตึกจะทาสีหวาน มากๆ ตึกร้านอาหาร กับร้านกาแฟให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ สีสันที่สวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (Winter Love Song) ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละคร “เพลงรักในสายลมหนาวหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีเกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนเกาหลี และคาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวางและให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนประทับใจ

 

กลางวัน           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนู ทัคคาลบี (1) หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี นำไก่บาร์บีคิว ต็อหรือข้าวเหนียวปั้น มันหวาน ผักต่าง ๆ ลงผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบนวิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทยโดยห่อกับผัดกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่ง จะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบีเพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่คือทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบีที่ทั้งหอมและน่าทานเสริฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น โอเด้งปรุงรส กิมจิ และน้ำซุป

 

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่อย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นเนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ ทางรีสอร์ทยังมีบริการกีฬาในในร่มชนิดอื่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้คอยบริการ (ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)  

1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ  40,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไม้สกี กระดานเลื่อน และรองเท้าสกี)   

2)กระเช้าลิฟสำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 40,000 วอนต่อท่าน  

 

เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊กฌก๊ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ

 

หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ) อิสระเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมพร้อมเก็บภาพความประทับใจ

 

เย็น               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู OSAM BULGOGI (2)

            นำท่านเข้าที่พัก   7 HERTZ HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม        ไร่ผลไม้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ชมโชว์ Paradise Hallyu - ช้อปปิ้งทงแดมุน

เช้า                  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

                    พร้อมนำท่านเดินทางสู่ ไร่ผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่แท้จริงท่านจะได้พบกับวิถีชีวิต ชาวไร่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลไม้ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลและท่านยังสามารถเลือกเก็บและเลือกชิมได้จากภายในไร่ (ไม่สามารถนำออกมารับประทานภายนอกไร่ได้) นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดใน      ประเทศเกาหลีให้เวลาท่านเพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling X-Train พร้อมด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จำกัดรอบเล่นได้ทุกอย่าง) รื่นรมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะต่อด้วยนั่งรถบัสท่อง

ป่า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต หนึ่งเดียวในโลกได้ที่นี่ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขพบความน่ารักของหมีแสนรู้ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมายของเอเวอร์แลนด์

 

กลางวัน           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บิบิบัมข้าวยำเกาหลี (4) อาหารครบคุณค่าทางโภชนาการและเป็นอาหารยอดนิยมที่คนเกาหลี นิยมทานกันมากที่สุด นำข้าวสวยใสในหม้อดินร้อน นำส่วนผสมต่าง ๆ จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานให้นำไข่ไก่และซอสบีบิมบับผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่าง ๆให้เนียนจนเข้ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมการทานของแต่ละคนเสริฟพร้อมซุปสไตล์เกาหลีและผักหลากชนิด โอเด้ง ที่จัดเตรียมไว้ 

บ่าย                 นำท่านสู่ เขานัมซาน  คล้องกุญแจคู่รัก ณ LOVE KEY CEREMONY ที่นี้มีความเชื่อว่าหากคู่รักคล้องแม่กุญแจร่วมกันและโยนลูกกุญแจทิ้งไป จะครองรักกันเนิ่นนานตลอดไปพร้อมนำท่านสู่โซลทาวเวอร์ ชมทัศนียภาพมุมสูงของกรุงโซล (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นโซลทาวเวอร์) นำท่านชม Paradise Hallyu Show การรวมการแสดงโชว์ที่สุดยอดทั้ง บีบอย มายากล ที่ไม่ต้องอาศัยคำพูดแต่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายผสมกับดนตรีที่เร้าใจมาเต้นในสไตล์ของเกาหลีบวกกับคอมเมดี้นิดๆ

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร พิเศษสุด บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติ พร้อมขาปูอลาสก้า (5)

 

นำท่านเดินชมสีสันและวิถีการค้าแบบพื้นเมืองที่ “ทงแดมุน” หรือ ประตูทิศตะวันออก มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้าแหล่งรวมแฟชั่นจำหน่ายเสื้อผ้า สำเร็จรูปแบบเกาหลี เครื่องประดับรองเท้าประเภทต่างๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีกต ามตึก

            นำท่านเข้าที่พัก   VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร  พระราชวังเคียงบ๊อค ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี คลองซองเกซอน Trick eye Museum Ice Museum  ตลาดเมียงดง

เช้า                  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

 

นำท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ( KOREA HERB SHOP CENTER ฮ็อดเกนามู ) สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงและหายาก ซึ่งผ่านการวิจัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรบำรุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ต้นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจากมลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบำรุงตับ ม้าม และปอด  สามารถรักษาอาการเมา ร้อนใน กระหายน้ำ อาการอาเจียน และท้องผูก ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลล์จะทำลายตับ และ ไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน  นำท่านเลือกซื้อ คอสเมติก หลากยี่ห้อคุณภาพ@ศูนย์เวชสำอางค์เครื่องสำอางค์ นำท่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น)  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำ ลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่าง ๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แทโจ ในจำนวนพระราชวังทั้ง 5 ที่สร้างขึ้นในราชวงศ์นี้ พระราชวังเคียงบกคุง ถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลองของกรุงโซล นำทุกท่านเพลิดเพลิน

ด้วยการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty free  ที่นี่ท่านจะได้พบกับของแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิเช่น กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, กล้อง, โทรศัพท์มือถือ,น้ำหอม ฯลฯ  ในราคาปลอดภาษีและย่อมเยากว่าที่เมืองไทย นำท่านเดินชมและถ่ายรูปลานน้ำพุ “คลองชองเกชอน” ซึ่งประดับประดาด้วย ไฟหลากสีสวยงามด้วยน้ำพุ สองชั้นซึ่งแต่ละวันต้องปั้มน้ำถึง 65,000 ตันมาทําเป็นน้ำพุ คลองชองเกชอนเดิมถูกขุดเมื่อ 600 ปี ก่อนในสมัยกษัตริย์ ยองโจ กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอนโดยใช้แรงงานคนถึง 200,000 คนภายหลังสงครามเกาหลีริมคลอง กลายเป็นชุมชนแออัดเกิดน้ำเน่าเสียจึงได้มีการ ล้างพื้นที่สลัมและปิดคลอง ภายหลังสร้างเป็นตลาดทงแดมุน มีร้านค้าต่างๆ เกิดขึ้นมากมายการจราจรแออัดจน ต้องสร้างทางด่วนยกระดับเมื่อความเจริญมากขึ้นปัญหามลพิษ ตามมาในปี 2003 ทางรัฐบาลจึงมีโครงการทุบทางด่วนและฟื้นฟูคลองขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเป็นเมืองที่มีความสมดุลระหว่างธรรมชาติ, วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  

 

กลางวัน           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู BUFFET SHABU SHABU” (7) สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อน ประกอบด้วย หมูสไลซ์ เห็ดสด ผักสดต่าง น้ำซุป และเส้นอุด้ง ซึ่งขาดไม่ได้ใน การทานชาบู พร้อมด้วยข้าวสวยและเครื่องเคียง หลากหลาย

บ่าย                 จากนั้นเดินทางสู่ Trick Eye Museum เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งเป็นการแสดง  “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง แกลอรี่นี้ เป็นงานที่เรียกว่า Trick of the Eye เป็นงานที่ดูลวงตา คล้ายจริง ซึ่งแต่ละภาพเป็นภาพที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวแดนโสมแห่งใหม่ พร้อมเยี่ยมชม "ICE MUSEUM" เมืองน้ำแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น  รวมอยู่ในที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขั้วโลก สำรวจบ้านน้ำแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ำแข็ง ชมวิวจากบนกำแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทำจากน้ำแข็ง นำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทร์น เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าได้ตามอัธยาศัย หรือจะลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีที่นี่ได้เช่นกัน

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู “BBQ KOREA” (8) อาหารปิ้งย่าง ประกอบด้วย กุ้ง หมู ไก่ ปลาหมึก เนื้อ ต่างๆ รับประทานพร้อม ผักสด ของเกาหลี กิมจิ ต่างๆ ซุป วุ้นเส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ผลไม้ และขนมหวานสไตล์เกาหลี

 

            นำท่านเข้าที่พัก   VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า         ศูนย์สนแดง พลอยอเมทิส พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (สวมชุดฮันบก) ละลายเงินวอน กรุงเทพฯ
 

เช้า                  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

 

นำท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย พร้อมเยี่ยมชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซงฮัก (Songhak Laver Museum) ซึ่งเป็นศุนย์แสดงสาหร่ายทะเลที่ครบวงจรแห่งแรกของเกาหลีใต้ พิเศษสุด!! เก็บภาพความประทับใจกับการสวมใส่ชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลีฟรี

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร JIMDAK (10) ไก่ตุ๋นหรือพะโล้เป็นอาหารฟิวชั่นยอดนิยมของคนเกาหลี นำเส้นก๋วยเตี๋ยวนุ่มละมุ่น ราดด้วยน้ำซอสพะโล้พร้อมใส่ส่วนผสมเนื้อไก่ หัวหอม และผักพื้นเมือง นำมาผ่านวิธิการตุ๋นในแบบฉบับของชาวเกาหลีโบราณทานกับน้ำซุปสาหร่ายรสกลมกล่อม

บ่าย              นำท่านแวะซื้อของบริโภคเพื่อเป็นของฝากญาติมิตรก่อนกลับบ้านอาทิ ขนมของขบเคี้ยวช็อกโกแลต สาหร่ายทะเล กิมจิ ผลไม้สด โคลนพอกหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพกิมจิชินราเมง (มาม่าเกาหลี)  ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่ง “ร้านละลายเงินวอน”สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

HH.MM          เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน......... เที่ยวบินที่ ...............

 

HH.MM          เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***************************************************************

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กพักกับ

เด็กเสริม

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

ผู้ใหญ่1ท่าน

เตียง

จ่ายเพิ่ม

01-05 / 03-07 / 07-11 ม.ค. 57

19,900

18,900

17,900

6,900

14-18 / 19-23 / 20-24 / 21-25

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 57

20,900

19,900

18,900

6,900

08-12 / 09-13 / 10-14 / 16-20

17-21 / 23-27 / 24-28

29 ม.ค.–02 ก.พ. / 30 ม.ค.-03 ก.พ. 57

21,900

20,900

19,900

6,900

 

สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบินทั้งไปและกลับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่นท่านละ (20,000 วอน/คน/ทริป) หรือ ท่านละ 600 บาท

ราคาทัวร์รวม

 

þ  ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

þ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

þ  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ  

þ  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

þ  ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (3*) พักห้องละ 2-3 ท่าน

þ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

þ   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.

þ  ค่าประกันอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

þ  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

þ  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

þ  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

þ  ไม่รวมค่าขึ้นโซลทาวเวอร์

þ  ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี

þ  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20 USDหรือ 20,000 วอนหรือ 600 บาท/ต่อท่านตลอดทริป

เงื่อนไงการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ จำนวน 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากสำรองที่นั่น พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง

 

  • ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ โปรดชำระก่อนเดินทาง 15-20 วันเท่านั้น (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

  • การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระมัดค่าจำเท่านั้น (การชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิก

 

1.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป         คืนเงินทั้งหมด

2.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป         เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  10,000 บาท

3.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน              เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.     ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน           เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

5.     ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

6.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง


 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 

  • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

  • เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

  • ในกรณีที่ท่านเดินทางไปกับคณะทัวร์ แล้ว และขอแยกตัวไประหว่างการเดินทางและจะกลับมาเจอกลับคณะทัวร์ในวันถัดไปหรือวันอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 US/ต่อท่าน

 

  • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น    

 

  • เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  • ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ในกรณีผู้เดินทางต้องทำวีซ่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)เท่านั้น

 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง

 

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

 

  • หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นำติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ

 

  • หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สำหรับการเดินทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตการ์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว

 

  • ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน

 

  • หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย          

 

  • การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ


 

หมายเหตุ

 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ


 

ติดต่อสอบถาม/จองทัวร์

แก้ว 089 661 9458

 

 

 

view