สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มัลดีฟ 3 วัน 2 คืน ราคาเพียง 31000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินสายการบินศร๊ลังกาแอร์ไลน์ เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 60

มัลดีฟ 3 วัน 2 คืน ราคาเพียง 31000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินสายการบินศร๊ลังกาแอร์ไลน์ เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 60

 

 

 

กำหนดการเดินทาง:  19 – 21 พฤษภาคม / 23 – 25 มิถุนายน / 8 – 10 กรกฎาคม / 21 – 23 กรกฎาคม / 12 – 14 สิงหาคม / 22 – 24 กันยายน / 21 – 23 ตุลาคม / 27 – 29 ตุลาคม 2560

สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกวัน ต่อเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
ออกเดินทาง    UL403           กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)                             09.10 - 11.00

ต่อเครื่อง        UL115                    โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล่(มัลดีฟส์)             13.35 - 14.30 


เดินทางกลับ    UL104                    มาเล่(มัลดีฟส์)– โคลอมโบ(ศรีลังกา)              20.35 - 22.30

ต่อเครื่อง        UL402                    โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ                             01.15 - 06.15 (วันรุ่งขึ้น)

 

วันแรกของการเดินทาง                   กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)                                                     ( - / - / เย็น)

06.30 น.          ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศชั้น 4 ทางเข้าประตู 9 เช็คอินแถว W (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) 

 

09.30 น.          ออกเดินทางสู่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL 403

 

10.50 น.          เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบันดาราไนยเก ประเทศศรีลังกา รอเวลาต่อเครื่อง

 

13.35 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL 115

 

14.30 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ 

หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ รีสอร์ท CLUB MED KANI และเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดย Speed Boat อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

 

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

อิสระเพลินเพลินกับดนตรียามค่ำคืนของโรงแรม โดยท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆ ได้จากบาร์เครื่องดื่มแบบไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 

 

วันที่สองของการเดินทาง       มัลดีฟส์                                                                           ( เช้า / กลางวัน / เย็น)

 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท


อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย

 

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 

                   อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

 

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระเพลินเพลินกับดนตรียามค่ำคืนของโรงแรม โดยท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆ ได้จากบาร์เครื่องดื่มแบบไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง       มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ                                             ( เช้า / กลางวัน / - )

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย

 

เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out  ออกจากรีสอร์ท

 

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า 

 

ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ

 

20.35 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL 104

 

22.35 น.      เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบันดาราไนยเก เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา เพื่อต่อเครื่อง

 

วันที่สามของการเดินทาง                        โคลอมโบ (ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ

01.15 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ส เที่ยวบินUL 402

 

06.15 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

QQQQQQQQQQQQQ

 

3 Days 2 Nights Air Package by Srilankan Airlines (UL)

 

UL403 Bangkok-Colombo 09:10-11:00 & UL115 Colombo-Male 13:35-14:30

UL104 Male-Colombo 20:35-22:35 & UL402 Colombo-Bangkok 01:15-06:15(+1)

 

Date of travel

Room type

Package rate per person

(Twin-sharing)

19 – 21 May 17

Club Room

32,000

Deluxe

40,800

Lagoon Suite

41,800

 

23 – 25 Jun 17

Club Room

31,000

Deluxe

39,100

Lagoon Suite

41,800

 

8 – 10 Jul 17

Club Room

33,000

Deluxe

41,800

Lagoon Suite

42,800

 

 

 

21 – 23 Jul 17

22 – 24 Sept 17

Club Room

31,900

Deluxe

40,700

Lagoon Suite

43,600

 

12 – 14 Aug 17

Club Room

33,500

Deluxe

42,300

Lagoon Suite

45,200

 

21 – 23 Oct 17

Club Room

34,600

Deluxe

44,100

Lagoon Suite

45,200

27 – 29 Oct 17

Club Room

32,900

Deluxe

42,500

Lagoon Suite

43,600

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม:

 • ที่พัก 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินสายการบิน สายการบิน Srilankan Airlines
 • บริการรับส่ง ไป/กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน โดยเรือสปีดโบ๊ต
 • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดทั้งวันพร้อมกับของว่าง (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดพรีเมี่ยม ไวน์ และแชมเปญแบบขวด)
 • กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ
 • การแสดงโชว์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดย ทีมคลับเมดจีโอนานาชาติ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 • ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ไม่อนุญาตให้เข้าพักที่ห้องลากูน
 • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ไม่อนุญาตให้เข้าพักที่ห้องลากูน
 • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
view