สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แพ็คเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่ 2-3 ท่าน ๆ ละ 10,500 บาท / 4-7 ท่าน ๆละ 8,900 บาท / 8-10 ท่าน ๆละ 8,500 บาท ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (ออกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

แพ็คเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่ 2-3 ท่าน ๆ ละ 10,500 บาท / 4-7 ท่าน ๆละ 8,900 บาท / 8-10 ท่าน ๆละ 8,500 บาท   ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน  (ออกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

 

 

แพ็คเกจ ทัวร์บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

4 วัน 3 คืน 

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ)

บาหลี  วัดเบซากิห์ วัดกุนุงกาวี ปุราทามันอายุน วิหารทานาห์ลอต วัดบาตูร์ คินตามณี ภูเขาไฟ วัดตัมปะก์ซีริง เบดูกุล อูลันดานู ทุ่งข้าว

ขั้นบันได  อูบุด ระบำบาหลี(กลางคืน) 

 

    เที่ยวเกาะบาหลี สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

มีไกด์ท้องถิ่นชาวบาหลี  รอต้อนรับที่สนามบินบาหลี  (ป้ายต้อนรับชื่อของท่าน)

 

 วันแรก  :  กรุงเทพ บาหลี วัดกุนุงกาวี ถ้ำช้าง อูบุด วัดสระบัว อูบุดพาเลซ ระบำบารอง 

 11.30 น.            ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองบาหลี ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้ ตามแบบฉบับบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ร้านอาหาร (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมงค่ะ) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดกุนุงกาวี (Pura Gunung Kawi) ที่ตั้งอยู่บริเวณท่ามกลางน้ำตก นาข้าวขั้นบันไดและภูเขา เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างอุทิศให้ราชวงศ์ โดยการแกะสลักหินที่ภูเขา มีขนาดสูงใหญ่และสวยงามมาก บริเวณโดยรอบร่มรื่นไปด้วยนาข้าวขั้นบันไดและน้ำตกไหลผ่าน รวมถึงมีธารน้ำไหลโดยรอบ อากาศเย็นสบายมาก

     

 

จากนั้นออกเดินทางสู่ ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือ วัดถ้ำช้าง ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ.1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดู  คล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำมีรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่อง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปุราสาระวาตี (Pura Sarawati) วัดซึ่งตั้งอยู่ในสวนน้ำพร้อมกับสระบัวขนาดใหญ่   และนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

                        

18.30 น.            บริการอาหารเย็นแบบสไตล์บาหลีที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเก่า อูบุด พาเลซ  เพื่อชม ระบำบาหลี เป็นการแสดงที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีการจัดให้ชมเป็นประจำ เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ (การชมระบำบาหลี แนะนำให้ชมในตอนกลางคืน เพราะจะได้เห็นแสงสี รวมทั้งชุดการแสดงแบบหลากหลายครับ) จบการแสดงนำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก (วันนี้เข้าที่พักดึกหน่อยค่ะ)

     

 วันที่สอง  :  ปุราทามันอายุน นาข้าวขั้นบันไดเบดูกัลล์ วัดอูลันดานูบราตัน ปุราทานาห์ลอต หาดจิมบารัน   

 07.00 น.            บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเมงวี  ซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ จากนั้นนำท่านชม ทุ่งข้าวขั้นบันได ที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลงที่ เบดูกัลป์ (Bedugu)

     

12.00 น.            บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) ท่ามกลางวิวทุ่งข้าวขั้นบันได หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง และชมความสวยงามของ ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) วัดที่สำคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีความสวยงามเป็นอันสองของเกาะบาหลี มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโมษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรือ วิหารทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม สร้างโดยนักบวชฮินดู ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล

  

 

19.00 น.            บริการอาหารเย็นแบบซีฟู้ด ที่ริมชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ หาดจิมบารัน (มื้อที่ 5) สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางเสียงคลื่นกระทบฝั่งและแสงดาว พร้อมเพลงขับกล่อมสไตล์บาหลีจากนักดนตรี หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...

   

 

วันที่สาม :   วัดเบซากิห์ คินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ วัดอูลัน ดานูบาตูร์ ไร่กาแฟ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน ทุ่งข้าวขั้นบันได   

 07.00 น.            บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็น วัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 วัด นำท่านชม ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่านสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani) ที่ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉากหลัง และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี

 

 

 12.00 น.            บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารคินตามณี (มื้อที่ 7) พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulan Danu Batur) ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ของเกาะบาหลี วัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม คล้ายศิลปะแบบเดียวกับนครวัด นครธม บริเวณหลังวัด จะมองเห็นทั้งทะเลสาบบาตูร์และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เขตเทมปักซิริงค์ และชิมกาแฟขึ้นชื่อของชาวบาหลี กาแฟขี้ชะมด  ที่ไร่กาแฟ พร้อมชิม โกโก้และชา 

         

 จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำที่บ่อน้ำพุ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่างๆได้ด้วยและเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมายราคาถูก ราคาต้องต่อรองกันสุดๆ คนไทยจะเรียกว่า ตลาดปราบเซียน  ก่อนนำท่านกลับสู่ที่พัก ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับวิวทุ่งข้าวขั้นบันได อันเลื่องชื่อของบาหลี  เตกัลลาลัง   

                        

 

18.30 น.     บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

      

 วันที่สี่  :     อนุสาวรีย์ มหาภาระยุทธ บาหลี - กรุงเทพ   

 07.00 น.            บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี และให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่สนามบิน 

 

..................................................... 

 

 อัตราค่าบริการแพ็คเกจทัวร์    ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม  2562 - 30 เมษายน 2563

(ยกเว้นช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม 62 - 10 มิถุนายน 62 และ 20 ธันวาคม 62 - 10 มกราคม 63 ราคาจะเพิ่มอีกประมาณ 600-1000 บาท เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของเกาะบาหลี)

 

       โรงแรม  Fame Sunset  (3*)                         : 2-3  ท่าน ๆ ละ  10,500 บาท

                                                                              : 4-7  ท่าน ๆ ละ   8,900 บาท

                                                                              : 8-10  ท่าน ๆ ละ   8,500 บาท

                                                                              

     โรงแรม  Solaris Kuta  (3*)                      :  2-3   ท่าน ๆ ละ  10,500  บาท

       http://www.solaris-hotel.com           :  4-7   ท่าน ๆ ละ  9,300  บาท 

                                                                                              :  8-10  ท่าน ๆ ละ  8,800  บาท 

                                                                                

                                                                                                         
      โรงแรม  Zia Kuta Holiday Inn Express  (3*+)          : 2-3  ท่าน ๆ ละ  10,800 บาท

                                                                                              : 4-7  ท่าน ๆ ละ    9,300 บาท

                                                                                                : 8-10 ท่าน ๆ ละ   8,800 บาท

                                                                                                                                                                                  

       โรงแรม  Eden Kuta Hotel  (4*)                   : 2-3 ท่าน ๆ ละ 11,000 บาท

                                                                               : 4-7 ท่าน ๆ ละ   9,800 บาท

                                                                               : 8-10 ท่าน ๆ ละ 9,500 บาท

                                                                              

      โรงแรม  Anvaya Beach Resort  (5*)            : 2-3  ท่าน ๆ ละ 14,900 บาท

                                                                               : 4-7  ท่าน ๆ ละ 13,500 บาท

                                                                    : 8-10  ท่าน ๆ ละ 13,000 บาท

                                                                               :  10  ท่าน ๆ ละ 12,800 บาท

" กรุ๊ปเหมาส่วนตัว ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ทั้งแบบรวมตั๋วเครื่องบิน และไม่รวมค่ะ "

                                              

 

 

แพ็คเก็จทัวร์บาหลี เที่ยวแบบส่วนตัว (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน) ไกด์รอรับที่ สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี (พูดอังกฤษ) เดินทางได้ทุกวัน

 ราคารวม  :   ห้องพักห้องละ  2 ท่าน /  อาหารตามโปรแกรม / รถ /  บัตรผ่านประตู /  ไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษ

 ราคาไม่รวม  :  ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-บาหลี-กรุงเทพฯ / ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด สำรองจ่าย / กระเป๋า  / ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ วันละ 2ดอลล่าห์สหรัฐ หรือ 20000 รูเปี๊ยะห์ ต่อวันต่อนักท่องเที่ยว  / ค่าหนังสือเดินทางและ เอกสารต่างด้าว /  ประกันอุบัติเหตุ

 

  ****จองแพ็คเกจทัวร์  ท่านละ 3000 บาท ส่วนที่เหลือชำระภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง****

                                     โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาลาดกระบัง

                                     ชื่อบัญชี นางสาวมนต์ทิพย์   การภักดี

                                      หมายเลขที่บัญชี 036 2 99407 1

 

 

***แจกโสร่งบาติกบาหลีบีท ท่านละ 1 ผืน***

***แจกหมวกใบมะพร้าวสาน ท่านละ 1 ใบ***

 

สอบถาม - จองทัวร์     โทร  089 661 9458  (แก้ว) 

Add Line Id : wwt88

 

Tags : ทัวร์บาหลี แพคเกจบาหลี ท่องเที่ยวบาหลี เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี แพ็คเกจบาหลี วัดเบซากิห์ วิหารทานาลอต วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ อูลันดานู กุนุงกาวี ถ้ำช้าง ภูเขาไฟคินตามนี อูบุด ระบำบารอง ตลาดปราบเซียน คูต้า วัดอูลูวาตู หาดโลวินา ตลาดอูบุด บาหลี

ความคิดเห็น

 1. 11
  Tippawan
  Tippawan Tippawan@delta.co.th 20/06/2013 21:20

  สนใจค่ะ...ตั้งใจจะไปประมาณเดือนสิงหาคมค่ะ...ประมาณ 3 ท่านรบกวนส่งข้อมูลให้ด้วยนะคะ โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

[Back]   1 2

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view